Storsamling för material från skogen

Samverkansplattformen Treesearch hade sin första stora samling med forskare från akademi och skogsföretag. Drygt 200 deltagare lyssnade på näringsminister Ibrahim Baylan, Ericssons tidigare forskningsdirektör Sara Mazur och inte minst på varandra.

Näringsminister Ibrahim Baylan. Sverige ska bli världens första fossilfria moderna samhälle, målet är att vi ska vara koldioxidneutrala 2050. Jag är optimist, vi kommer att klara det, sa näringsminister Ibrahim Baylan. THOR BALKHED

Näringsminister Ibrahim Baylan var en av flera inbjudna huvudtalare vid konferensen Treesearch Progress 2019.  Samverkansplattformen Treesearch är också en del i regeringens satsning på en framtida biobaserad ekonomi.

– Jag är optimist, vi är bra på att lösa problem i det här landet och vi kommer att klara detta också. Vi har klarat av att ta stora strukturella steg förut, som att minska det totala beroendet av olja för uppvärmning. Idag ligger andelen olja för uppvärmning på mellan två och tre procent. Har vi förlorat några jobb? Har vi drabbats ekonomiskt? Nej, istället har vi skapat arbetstillfällen och ekonomisk utveckling, sa han.

Genom samarbetet mellan akademi, industri och organisationer ska vi kunna dra nytta av bioekonomin på ett hållbart sätt, hävdar han.

– Vi lever i ett litet land, långt bort från allt och behöver kunna flyga. Men vi kanske inte behöver flyga lika mycket som i dag. Även här krävs ett brett samarbete för att nå målen om fossilfritt inrikesflyg till 2030 och fossilfritt flyg till 2045, sa han.

Innovation kräver eget ekosystem

För att nå alla dessa mål och fortsätta verka som en framgångsrik forskningsnation behövs innovation, en viktig del i Treesearch arbete.

Sara Mazur, före detta forskningsdirektör för Ericsson och idag ansvarig för strategiska forskningssatsningar inom Knut och Alice Wallenbergs forskningsstiftelse, hade en rad Sara Mazur, ansvarig för strategisk forskning, Knut och Alice Wallenbergs stiftelse Foto THOR BALKHEDgoda råd till i första hand skogsföretagen, där det viktigaste var att hålla borta innovation och framtagning av nya idéer från den ordinarie affärsverksamheten.

– En idé, hur bra den än är, kan aldrig konkurrera med den nuvarande affären. Håll isär tills ni har en tillräckligt stark innovation att erbjuda verksamheten. Ingenjörer är innovativa, låt dem vara det, men skapa ett eget ekosystem för innovation som står fritt från den dagliga operativa ledningen i företaget, var hennes råd.

För det handlar om att hänga med i utvecklingen, eller hamna i historieboken.
Att utvecklingen går så snabbt just nu hävdar hon beror på att det finns så mycket teknik som utvecklats under lång tid och som nu är mogen för marknaden, exempelvis 5G, artificiell intelligens och maskininlärning, molnapplikationer och Internet of things - uppkopplade produkter, för att nämna några från hennes eget expertområde.

För att företag ska kunna veta vilka teknikområden som är viktiga att satsa på långsiktigt var hennes råd: samarbeta med universiteten.
– Utveckling av ny teknik tar minst tio år. Därför är det nödvändigt för att vara tidigt ute och lyssna för att kunna ligga i framkant.

Treesearch öppen för alla

Treesearch är forsknings- och samverkansplattformen som ska få fram nya material från skogen. Startskottet gick sommaren 2017 och satsningen är nu i full gång. Drygt 200 forskare, doktorander och seniora forskare, från akademi och industri, samlades i Kolmården för att under två dagar utbyta idéer, kunskaper och erfarenheter.

Daniel Söderberg, KTH och föreståndare för Treesearch, slog ett slag för ForMAX, det nya strålrör som byggs enkom för nya material från skogen. ”Ett fantastiskt verktyg, öppet för oss alla att använda.” Foto THOR BALKHED– Vi var många som insåg att något måste göras, att vi måste få till ett effektivt samarbete mellan akademin och skogsindustrin när det gäller forskning kring nya material från skogen. Det är fantastiskt att vi nu är samlade här för att diskutera spännande resultat och fördjupa samarbetet ytterligare, välkomnade Daniel Söderberg, föreståndare för Treesearch.

– Treesearch är en samverkansplattform som är öppen för alla som forskar inom något av fyra områden som finns inom Treesearch. Deltar man i samarbetet förväntas man också dela med sig av sina resultat, sa han.

Till Treesearch kan projekt inom forskningen för nya material från skogen ansluta. Det största projektet i Treesearch utgörs av Wallenberg Wood Science Center, WWSC, som har finansiering från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, de inblandade universiteten och skogsindustrin genom Treesearch fram till 2028. Treesearch finansieras i sin tur av Vinnova, deltagande universitet och industri.

I satsningen ingår även investering i forskningsinfrastruktur. Wallenbergstiftelsen står för investeringskostnaden för ett strålrör vid Max IV i Lund, ForMAX, avsett för just forskning kring nya material från skogen, medan Treesearch kommer att stå för driften.
 
– Ett fantastiskt verktyg öppet för oss alla att använda, sa Daniel Söderberg

Fler föredrag följde under dagen, bland annat av Treesearch-deltagare som bytt arbetsplats från akademin till industrin, från akademin till forskningsinstitut och från företag till akademin.

Det coola ligninet

Patrik Isacsson är utbildad jägmästare, anställd på specialpappersföretaget Ahlstrom-Munksjö och industridoktorand vid Laboratoriet för organisk elektronik vid LiU.

Patrik Isacsson, anställd på Ahlstrom-Munksjö och doktorand på Laboratoriet för organisk elektronik, berättade om sin resa från industrin in i akademin. Foto THOR BALKHED– Jag har sedan studietiden varit intresserad av hur vi kan använda material från skogen för att skapa ett bättre samhälle. När mitt företag gick med i Digital Cellulose Center för att utveckla pappersbatterier fick jag syn på doktorandtjänsten, berättar han.

Digital Cellulose Center är ett kompetenscentrum vid Campus Norrköping, med deltagare från RISE, LiU och KTH, finansierat av Vinnova sedan 2017.

– Att vara industridoktorand innebär att ta fram kunskap som sedan kan användas i industrin. Lite förenklat kan man säga att industrin beskriver problemen och akademin formulerar forskningsfrågorna, säger han.

För Patrik Isacssons del handlar det om att stabilisera vedbaserade elektroder för energilagring. Det gäller elektroder tillverkade i flera av skogens material som lignin, cellulosa och hemicellulosa.
– Lignin är ett supercoolt material, konstaterar han.

– Det här är verkligen en spännande konferens, det är kul att gå omkring och prata och utbyta erfarenheter med personer som arbetar inom liknande områden.
Dag ett ägnades åt gemensamma föredrag, en posterutställning, mingel och en minimässa medan dag två erbjuder en lång rad vetenskapliga presentationer i flera parallella spår. En av alla presentationer görs av Patrik Isacsson som tillsammans med en kollega vid RISE, berättar om ett papper som gjorts ledande med nanografit.

Fler bilder

En 200-hövdad publik med representanter för såväl forskning som industri deltog i Treesearch Progress 2019.
En 200-hövdad publik med representanter för såväl forskning som industri deltog i Treesearch Progress 2019. THOR BALKHED
Anna Ottenhall, Vinnova, Isak Engquist, LOE och Göran Gustafsson, RISE
Samtal i utställningen. Här samtalar Vinnovas Anna Ottenhall med Göran Gustafsson, RISE och Isak Engquist, forskningsledare inom tryckt elektronik vid Laboratoriet för organisk elektronik. THOR BALKHED
Jenny Joensuu, projektkoordinator vid Laboratoriet för organisk elektronik och vice föreståndare för Treesearch.
Jenny Joensuu, projektkoordinator vid Laboratoriet för organisk elektronik, hälsade välkommen i egenskap av vice föreståndare för Treesearch. THOR BALKHED
Igor Zouzoulenko, LiU, Anita Teleman, RISE och Mathieu Linares, LiU.
Igor Zouzoulenko, professor vid Laboratoriet för organisk elektronik, LOE, samtalar med Anita Teleman från RISE och Mathieu Linares, som delar sin tid mellan LOE och avdelningen Bioinformatik, LiU. THOR BALKHED
En kvinnas ansikte i profil, hon har en mikrofon på sig
Sara Mazur, ansvarig för strategisk forskning, Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, talade även om värdet av stora satsningar som Wallenberg Wood Science Center, WWSC, och Wallenberg AI Autonomous Systems and Software Program, WASP. THOR BALKHED
fuel from wood
Bränsle från skogen THOR BALKHED

Läs mer om Treesearch och WWSC

Senaste nytt från LiU