Största hotet mot biogasen kommer från Danmark

Kommunala energi- och avfallsbolaget NSR, tidigt ute med biogas, delade upp sina verksamheter och förvandlades till ett renodlat avfallsbolag. Runt dem växer nu ett antal blomstrande verksamheter fram. Men biogasen är hotad, från Danmark.

Björn Goffeng, anläggningschef OX2

Politikerna i norra Skåne var tidigt ute med biogas och den stora biogasanläggningen i Helsingborg har sett sina bästa dagar. ”Ett museiföremål som vi kramar det sista ur” sägerOX2, granne med NSR, ska byggas om och ut.OX2, granne med NSR, ska byggas om och ut. Foto: Monica Westman nytillträdde anläggningschefen för OX2, Björn Goffeng. (bilden ovan)

Om- och nybyggnad är på gång.

Bästa miljökommun 2017

Helsingborgs kommun är Sveriges bästa miljökommun 2017 enligt Aktuell Hållbarhets årliga rankning. Det är andra gången kommunen hamnat i topp, första gången var 2009. Samma år byggdes också den stora biogasanläggningen i Helsingborg ut av regionala NSR. Anläggningen är i dag en av Sveriges största med en kapacitet om cirka 80 GWh biogas samt 150 000 ton biogödsel per år.

Hit kommer matavfall från hushållen i norra Skånes sex kommuner men också en hel del mejeriprodukter med utgångna datum från livsmedelsindustrin. Resultatet är biogas som säljs som rågas samt biogödsel som pumpas i pipelines i marken, från anläggningen ut till lantbrukarnas mottagningstankar. Till den mest avlägsna gården pumpas gödsel en mil.

Kommunägda NSR har haft fler strängar på sin lyra: – Vi och vår marknad delades upp i sophantering, avfallshantering, rötning, energi och växtnäring. Politikerna ville värna kretsloppen och se till att växtnäringen fördes tillbaka till markerna. Biogasen i sig var inte det viktiga, berättar Kim Olsson, vd för NSR.

Vera Park växer upp

NSR:s sophjälte och Mats SöderströmNSR:s sophjälte och LiU- forskaren Mats Söderström Foto: Monica WestmanNSR äger fortfarande infrastrukturen men sophanteringen lades över i ett bolag som såldes. Även uppgraderingen till fordonsgas såldes, NSR äger dock fortfarande en tredjedel. Biogasmackarna tog Öresundskraft hand om och när det gällde rötningsanläggningen så gjordes en upphandling som vindkraftbolaget O2, startat av två IT-entreprenörer, vann.
O2 blev OX2 som nu driver och utvecklar anläggningen, som fortfarande ägs av NSR.

OX2 har nu fått investeringsbidrag från Klimatklivet. De två rötkamrarna på vardera 3000 kubikmeter ska bli på vardera 6000 kubikmeter, ny förbehandling ska byggas som ger både en bättre yttre miljö och bättre arbetsmiljö.

– Om tio år kommer det mesta att ha byggts om och ut och det som byggs nytt kommer OX2 att äga, förklarar Björn Goffeng.

Runt NSR och OX2:s rötningsanläggning samlas också ett stort antal miljöföretag i Vera Park. Här finns företag som utvecklar återvinningssystem, som gör avfallsanalyser, utvecklar biomaterial, forskar kring och utvecklar slaggsortering, som sysslar med gasrening, solcellsparker och hantering av returpapper, för att bara nämna några.

Biogasen får konkurrens

Allt är dock inte frid och fröjd för biogasen, trots att politikerna varit ense om att regionen ska vara Sveriges ledande biogasregion år 2030, att Skånetrafiken använder mest biogas i Sverige och att det finns en fastslagen färdplan för biogas som 70 olika aktörer står bakom.

– Biogasen anses inte lika energieffektiv som el, det är el som gäller just nu. Andra biodrivmedel konkurrerar också och billig gas importeras från Danmark. Politikerna ser främst kostnader i en region som har stora sparbeting på grund av ökande kostnader för vården. Vi får inte ställa kretsloppskrav och metoderna för att värdera biogasens samhällsnyttor är osäkra, sammanfattar Ola Solér problemen, som ansvarig för regional utveckling i Region Skåne.

Kim Olsson, vd NSRKim Olsson, vd NSR Foto: Monica Westman– Var rädda om oss som var tidigt ute. Första generationens bussar hade lägre verkningsgrad, men de nya bussarna halveras kostnaden för drivmedlet, påpekar Kim Olsson.

Lars Inge Persson, Öresundskraft är dock optimistisk.
– Helsingborg kommer att ha 100 procent biogas 2018. Ingen kan välja bort biogas när man väl byggt ut den och skulle lantbrukarna betala för värdet på gödslet skulle ekonomin se helt annorlunda ut.

Lars Inge Persson är också övertygad om att marknaden för biogasen finns och kommer att öka, inte minst för flytande gas.

– Vi är på väg åt det hållet. För tung trafik och för sjöfarten är flytande gas enda möjligheten, säger han.

Hotet från danska gasen

Hotet från den billiga danska gasen, som får produktionsstöd på hemmaplan, debatterades även under Almedalsveckan 3 juli 2017. Mats Eklund, föreståndare BRC och professor vid LiU deltog i debatten:

– Den billigare importerade gasen riskerar att slå ut en del av den svenska produktionen om inte efterfrågan växer. Sannolikt behövs motsvarande produktionssubventioner i Sverige som finns i Danmark för att lösa den här situationen, kommenterar han.

NSR - spindeln i Vera Park-nätet

NSR är ett kommunalt bolag som arbetar med att ta om hand och samla in avfall, återvinna det och hitta bästa möjliga avsättning för det. NSR, Nordvästra Skånes Renhållning, ägs av Bjuv, Båstad, Höganäs, Åstorp och Ängelholms kommuner samt Helsingborg stad. NSR är också aktiv partner i Biogas Research Center.

Klimatklivet

Klimatklivet är ett investeringsstöd till klimatsmarta åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid på lokal nivå och som administreras av Naturvårdsverket. Totalt ska tvåmiljarder kronor delas ut fram till och med 2018.

Biogasresan, tio stopp på tre dagar

Nationellt centrum för biogasforskning

Senaste nytt från LiU