Studenter ställer in resor till Kina

Alla studenter och anställda vid Linköpings universitet som planerar resor till Kina i närtid uppmanas att följa UD:s rekommendationer. På grund av spridningen av coronaviruset avråder UD från icke nödvändiga resor till Kina. I skrivande stund är det totalt 13 studenter som ställer in sina planerade resor dit.

iStock.com/jarun011

LiU har 20 formella samarbetsuniversitet i Kina och Hongkong, men inga i den mest drabbade provinsen Hubei. För närvarande befinner sig två studenter i Hongkong och en student i Shanghai.

Samtliga LiU-studenter som studerar eller planerat studier i Kina i närtid har blivit kontaktade av respektive fakultet med uppmaningar om att följa utvecklingen och UD:s rekommendationer samt gärna meddela sig till anhöriga och LiU.

I dagsläget är det svårt att få en siffra på hur många enskilda forskningssamarbeten som påverkas. Likaså är det svårt att få en bild av så kallade free movers, det vill säga studenter som studerar utomlands utanför ett utbytesavtal.

Det finns inga uppgifter om att LiU-studenter ska ha befunnit sig i Hubeiprovinsen.

Finns det skäl att vara orolig?

– Enligt de uppgifter vi har så finns det ingen anledning till oro för oss som vistas i Sverige idag. Situationen i Kina är svårbedömd och vi kan bara följa de rapporter som kommer från hälsovårdsmyndigheter och WHO, säger Johan D Söderholm, dekan vid Medicinska fakulteten vid LiU.

Information till LiU-studenter
Information till LiU-anställda

Senaste nytt från LiU Visa/dölj innehåll

Taggar Visa/dölj innehåll