Studenter svarar på 1177 i sjukvården

Trycket mot sjukvårdens telefontjänst 1177 är hårt på grund av frågor kring coronaviruset. Men när Region Östergötland bad om hjälp ställde läkarstudenterna på LiU upp.

Bildmontage med campus US entré och Anna Strömberg. Anna Strömberg. Fotomontage: Ulrik Svedin

När du ringer 1177 kan det snart vara en läkarstudent från Linköpings universitet som svarar.

- Vi har fått ett fantastiskt gensvar från läkarstudenterna när vi gjorde ett upprop tillsammans med Medicinska fakulteten. Efter en timme hade vi 29 intresseanmälningar och efter tolv timmar hade 78 läkarstudenter hört av sig! säger Zilla Jonsson, HR-direktör på Region Östergötland.

Hon gör bedömningen att hjälpen kommer att behövas, på kort sikt men också på lite längre sikt.
- Genom att studenterna räcker upp handen och vill hjälpa till så kan vi underlätta bemanningen i sjukvården. På så vis lättar vi på det enorma tryck vi upplever just nu. Det kommer att utgöra en enorm nytta i vår verksamhet och för dem vi är till för. I ett första läge gäller det rådgivningen i 1177. Men de som hört av sig kan också komma att bli kontaktade för andra uppdrag, säger Zilla Jonsson.

Uppropet gick ut till läkarstudenter som är i slutet av sin utbildning, i termin nio till elva, och de får timlön för sitt arbete. Studenterna kommer att få en utbildning innan de sätts in i telefontjänsten, och de kan även få arbeta med andra ärenden än att svara i nya 1177-satsningen "Coronalinjen". Professor Anna Strömberg, vice dekan vid LiU för utbildning med ansvar för samverkan med kommuner och regionen, bedömer att studenterna på den nivån har tillräckliga kunskaper.
- De har kommit så pass långt i sin utbildning att de har kunskaperna. Det kan bli aktuellt med andra uppgifter och även att ta in studenter på andra terminer. Men vi börjar så här, säger Anna Strömberg.

Hon är också imponerad över responsen från studenterna:
- Vi är jätteglada över att de ställer upp. Det ger hopp om framtiden, säger Strömberg.
Hon noterar att studenterna den senaste tiden har uttryckt oro över hur åtgärderna kring covid-19 påverkar deras utbildning, CSN-stöd och deras verksamhetsförlagda utbildning (VFU).
- Det här är ett sätt att vända deras oro till något positivt. De gör en samhällsinsats och får erfarenhet samtidigt.

Kontakt

Senaste nytt från LiU