Studie ska undersöka ensamhet

Inte många vill tala om att de känner sig ensamma. Men faktum är att många av oss lider i tysthet. Nu drar ett forskningsprojekt vid Linköpings universitet igång där förhoppningen är att deltagarna efter genomförd behandling ska känna sig mindre ensamma.

Flicka sitter i fönsterMånga människor lider i tysthet Foto istock fizkesOfrivillig ensamhet är ett utbrett problem, både i Sverige och andra delar av världen. Trots en ökad tillgång till sociala media och allt vad våra smarta telefoner bär med sig, visar undersökningar att ofrivillig ensamhet ökar i alla åldrar.

Tidigare studier har också visat att ensamhet kan kopplas en mängd olika problem, däribland depression, kognitiva svårigheter och utveckling av Alzheimers.

Forskare vid Linköpings universitet vill ta reda på hur man genom psykologiska behandlingsmetoder kan hjälpa denna grupp.

– Det är dags att belysa ensamheten. Det är ett stort problem som har en kraftigt negativ påverkan för många människor. Deltagarna i studien erbjuds två internetbaserade självhjälpsprogram som har gett gott resultat vid andra tillstånd och problem,
säger professor Gerhard Andersson vid Linköpings universitet som ansvarar för projektet.

Självhjälpsprogrammen är baserade på kognitiv beteendeterapi (KBT) och interpersonell psykoterapi (IPT) och deltagarna kommer även ha kontinuerlig kontakt med en behandlare under studiens gång.

– Under nio veckor kommer deltagarna att få arbeta med sina känslor, tankar och beteenden, bland annat genom övningar. Förhoppningen är att dessa personer ska förändra saker i sitt liv och att välbefinnandet ska öka.

Studien påbörjas under februari.

Intresserad? Läs mer på: http://www.solusstudien.se eller www.studie.nu

Kontakt Visa/dölj innehåll

Senaste nytt från LiU Visa/dölj innehåll