11 mars 2018

Teorier och begrepp inom barnforskningen ska stötas och blötas vid en internationell workshop, Child Studies Multiple, som hålls av Tema Barn. Suzanne Osten, banbrytande dramatiker inom barnteatern, är inbjuden för att få forskarna att tänka nytt.

Two Young Australian Aboriginal Girls eating an Ice Cream at park at Lismore, NSW, Australia Foto ThurtellSka man tänka nytt, måste man också tänka i okonventionella banor. Och det är just det som Child Studies Multiple handlar om.
- Vi har bjudit in tjugo internationella barnforskare som arbetat med att utvidga olika teorier inom barnforskningen, säger Anna Sparrman, professor på Tema Barn.
- De idéer samhället har om barn påverkar också forskningen om barn. Vi vill att workshopen ska utmana nya vändningar, vinklar, teorier, begrepp och diktomier som utvecklats på fältet under de senaste tio åren.

Child Studies Multiple finansieras av Riksbankens Jubileumsfond.
Under tre dagar, från den 14 till den 16 november, kommer deltagarna att bolla upp sina respektive forskningsperspektiv. Och de tar också med sig erfarenheterna från stora delar av världen som Australien, USA, Storbritannien, Tyskland, Cypern, Israel, Österrike, Irland, Sydafrika.
- Det finns många nya infallsvinklar inom barnforskningen. Ett exempel är synen på barn som aktörer, som både påverkar och reproducerar samhället. Ett annat exempel är forskning om betydelsen av hur vi materiellt organiserar barns liv. Kropp och hälsa är ett annat stort område, säger Anna Sparrman.
Och därtill grundfrågor: Vad definierar ett barn? Hur skapas bilden av vad ett barn är? Och, inte minst, hur påverkas forskningen av den närmast allenarådande västerländska utgångspunkten?

Suzanne Osten, porträttMen hur kan man få forskare att tänka i helt nya banor?
- Genom att ge workshopen en lekfull twist, säger Anna Sparrman.
Det är här som dramatikern Suzanne Osten kommer in i programmet.
Hennes insats för barn- och ungdomsteater är internationellt välkänd, inte minst för hennes mod att sätta upp världens första teaterpjäs som riktade sig till barn mellan 6-12 månader. Men hon har, som professor på Dramatiska Institutet i Stockholm, också god kunskap om akademin.
- Suzanne Osten är en barnrättsadvokat som aldrig undviker att ta upp svåra och viktiga frågor och menar att också små barn förstår kultur. Under sin session kommer hon att plocka upp begrepp vi rört oss med under diskussionerna. Förhoppningsvis kommer hon att få oss att släppa loss kreativiteten och våga vara lekfulla kring teorierna.

Målet är att samla en mängd olika sätt att tänka på barn och de världar de lever i. Och om workshopen i sig är okonventionellt upplagd, blir dokumentationen det också. Resultaten kommer att publiceras i e-tidskriften Culture Unbound, som är en peer-reviewgranskad internationell tidskrift för gränsöverskridande kulturforskning, knuten till LiU.
– I vår artikel kommer vi också att konkret redovisa hur vi tänkt kring olika begrepp genom att publicera våra mindmaps. Det blir en samproduktion som alla deltagarna kan citera och referera till.

Workshopen Child Studies Multiple ingår som en del i Tema Barns 30-årsfirande. Den 6-7 december hålls höstens tredje workshop på temat Nya vägar, nya perspektiv på barn- och ungdomsforskning.
Tre decennier av tvärvetenskaplig forskning på Tema Barn är förstås också värt lite tårta. I samband med firandet lanserar Tema Barn sin nya podcast.

Foto:  iStock (barnbild), Petter Persson (porträtt Suzanne Osten)


Senaste nytt från LiU

Forskarnas tre förslag för att klara EU:s klimatmål

Chansen att nå EU:s klimatmål stärks genom satsning på nya tekniker som tar bort koldioxid ur atmosfären. Problemet är att det idag är olönsamt, men det finns lösningar på det. Det skriver forskare från bland annat Linköpings universitet.

Luciatåg utomhus på kvällen

Mörk Lucia: Linneornas luciatåg med urkraft

Sent på kvällen på luciadagen bjuder Den akademiska damkören Linnea på ”Mörk Lucia”. Det är en ny tradition, men byggd på gamla traditioner, som är på väg att etableras.

Person (Qilun Zhang) i blå labbrock arbetar i dragskåp.

Trämaterial ger pålitliga organiska solceller

En rå variant av ett av naturens vanligaste organiska material – lignin – kan användas för att skapa stabila och miljövänliga organiska solceller. Det visar forskare vid LiU och KTH i en studie publicerad i Advanced Materials.