Sverige behöver kunskapscenter för samhällets digitalisering

Sverige behöver ett nationellt kunskapscenter för samhällets digitalisering. Det föreslår Ulf Melin, professor i informatik vid LiU, som utrett frågan och i dagarna presenterar en ny rapport.

Ulf Melin, professor i informatik Avdelningen förinformatik. Föreläsning om digitalisering i offentlig sektor. Foto Pia MolinUlf Melin har utrett behovet av att samla kunskapen om digitaliseringen till ett gemensamt centrum. Bild: Pia Molin

Sverige klarar inte mål

Hur tar vi tillvara på och samordnar den kunskap som finns i dag och i framtiden för samhällets digitalisering? Det är någonting som Ulf Melin, professor i informatik vid Linköpings universitet, haft i uppdrag att utreda. Resultaten från hans utredning kommer att stå i fokus under ett panelsamtal i Stockholm den 28 november.

Utredningen mynnar ut i förslaget att inrätta ett nationellt kunskapscentrum för frågor som rör digitalisering. Detta ska dels fungera som en katalysator och tankeledare för skapa relevant forskning och utbildning i samverkan med offentlig och privat sektor, dels vara organiserat som en virtuell, nätverksbaserad verksamhet.

Ulf Melin anser inte att Sverige lever upp till ambitionen att vara bäst i världen på att ta vara på digitaliseringens möjligheter.

utredning kunskapscenter samhällets digitalisering

– Min utredning visar att det finns flera glapp i hur vi tar tillvara den kunskap som finns, både från forskningens och praktikens sida. Jag kan konstatera att trots att det i dag finns relevant forskning på området, så nyttjas den alltför sällan av dem som arbetar med digitalisering i praktiken, säger han och fortsätter:

Samordning ger vinster

– Det finns goda exempel, men genomslaget är för litet och vi behöver arbeta med bland annat form, timing och aktualitet från akademins sida. Samtidigt behöver praktiken vända sig till och använda den forskning som faktiskt finns mera aktivt. En målbild som kommit ur utredningen har varit en reflekterande digitaliseringspraktiker.

Han konstaterar att en nationell samordning av framtida kunskapsbildning på området vore gynnsamt för Sverige som nation.

– Det handlar inte bara om att öka takten här, utan vi behöver också ett avvägt och reflekterande material för att kunna ta tag i de stora frågorna om digitalisering på samhällsnivå, säger han.

– Ett nationellt kunskapscentrum skulle kunna vara ett nav och ett stöd i ett sådant arbete. Här skulle forskare tillsammans med politiker, näringsliv och offentlig sektor samarbeta kring framtida vetenskaplig kunskapsbildning.

Viktigt med bred samverkan

Han trycker särskilt på vikten av att forskning från flera olika fält samverkar.

– Samhällets digitalisering är ett sammanflätat och mångfacetterat fenomen. Enskilda forskningsdiscipliner räcker inte för att fånga detta. Mångfacetterade fenomen kräver en mångfacetterad forskning, vi behöver ett tankeledarskap och en långsiktighet här.

Rapporten presenteras under ett panelsamtal i Stockholm den 28 november. Seminariet riktar sig till tjänstemän, beslutsfattare och andra som i någon form arbetar med strategiskt digitaliseringsarbete.

Utredningen har gjorts på uppdrag av åtta västsvenska lärosäten tillsammans med Västra Götalandsregionen. Ulf Melin bedömer att chansen är stor någon form av kunskapscenter verkligen kommer att skapas, men i vilken skepnad återstår att se.

Här finns mer information om seminariet i Stockholm 28/11.

 

 

 

 

Ulf Melin berättar om utredningen

Ulf Melin, professor i informatik vid LiU, föreslår i en ny rapport att Sverige inrättar ett nationellt kunskapscenter för samhällets digitalisering. Filmen är gjord i samarbete mellan LiU och Högskolan i Borås.

Kontakt

Läs rapporten här

Senaste nytt från LiU