Symposium ska stärka WCMM-samarbetet

För tredje gången håller Wallenberg centrum för molekylär medicin vid LiU ett symposium. ”Vi vill fortsätta att stimulera utbytet mellan de olika WCMM-noderna och Scilife-labs i Sverige”, säger professor Mikael Sigvardsson, ordförande för WCMM vid LiU.

Att skapa möten för att medicin och teknik ska kunna närma sig ytterligare och i förlängningen kunna ge människor en bättre hälsa. Det är några av förutsättningarna när Wallenberg centrum för molekylär medicin (WCMM) 6-7 december anordnar symposium.

Stärka forskningen 

Forskare från WCMM:s olika noder i Sverige kommer tillsammans med speciellt inbjudna internationella forskare att hålla föreläsningar kring det senaste inom sitt område. Dagarna är uppdelade i fyra sessioner, Structural Electrophysiology, Neurobiology and Brain Disorders, Molecular Cell Signalling och Imaging: from DNA to Tissue.

WCMM Fellow Francesca Aguilo
från Umeå universitet. Foto: Privat

 

Francesca Aguilo är WCMM fellow inom medicinsk biovetenskap vid WCMM-noden på Umeå universitet och kommer att presentera sin forskning under titeln ”The epitranscriptome: a new layer of gene expression regulation”.  

 

– Vi försöker förstå nya epigenetiska och epitranscriptomiska mekanismer som påverkar globalt genuttryck och dess betydelse i cellskyddet vid cancer, med fokus på bröstcancer. Vi vill försöka belysa funktionen av RNA-modifiering, specifikt adenosinmetylering, och deras överensstämmelse med andra epigenetiska märken, där vi använder stamceller och bröstcancerceller som fysiologiska och patologiska modeller, säger Francesca Aguilo och fortsätter:
 
–  Det känns väldigt spännande att få komma till Linköping och presentera vårt, fortfarande väldigt preliminära, arbete. Jag hoppas att stärka vår forskning genom att etablera nya samarbeten och lärande från olika fält och discipliner.

Samverkan en nyckel 

Idén med symposiet är att sätta fokus på några av de områden som centrumet rekryterat WCMM fellows inom och på samma gång sätta dessa forskningsfält i ett sammanhang. 

– Vi ser samverkan mellan lärosäten som en nyckel för den långsiktiga framgången för WCMM vid LiU. Med alla pre-kliniska fellows på plats arbetar vi nu för att utveckla translationella miljöer för nyttiggörande av den forskning som görs inom WCMM vid LiU. Symposiet fyller en viktig funktion i detta avseende då det ger oss möjlighet att presentera den forskning som pågår inom ramen för projektet, säger Mikael Sigvardsson.

Vill du delta?

För att delta under WCMM-symposiet, se nedan vilka deadlines som gäller och klicka sedan här för att registrera dig.

  • Deadline för framträdande 6 november
  • Deadline posterpresentation 20 november
  • Deadline registrering 20 november

För att läsa mer om evenemanget, klicka på länken nedan under "Läs mer".

Läs mer

Senaste nytt från LiU