Teknikintresset ligger inte i generna

Vem bjuder du in för att lösa ett tekniskt problem tillsammans med dig? Kan det vara vårt fel att tjejer tappar intresset för teknik en bit upp i tonåren? Frågorna ställs av Ulrika Sultan, teknikpedagog och LiU-doktorand, under IVA:s Vera roadshow.

Ulrika Sultan var redaktör för en uppmärksammad bok som kom ut i höstas, och som vänder sig till lärare på högstadiet. Artikeln om boken, ”Myt att flickor inte gillar teknik”, på LiU:s webb är också en av de mest lästa och kommenterade.

Ulrika SultanUlrika SultanSiffror från Skolinspektionen visar nämligen att i årskurs fem är 86 procent av flickorna intresserade av teknik och i årskurs nio har den andelen sjunkit till 37 procent.

– Det är inte en gen som plötsligt slår till och vi kan inte skylla på enskilda lärare, de gör så gott de kan. Så vad är det som pågår? frågar Ulrika Sultan.

Normer behöver brytas

Några ledtrådar till svaret har hon också: Om man är intresserad av något men blir bemött som om man inte vore det, vad händer då? Hur ser bilden ut av en ingenjör om vi googlar? Och anses en flicka normal om hon är teknikintresserad eller möts hon av frågor som: Hur kommer det sig att du...

– Ingen vill vara onormal, påpekar Ulrika Sultan.

I grunden handlar det därför om normer som behöver lyftas och bytas ut. Ulrika Sultan ger också några snabba exempel på varför det är viktigt att en större andel kvinnor verkar inom teknikområdet:
• Fryser du på föreläsningar och kontor? Den ideala inomhustemperaturen är bestämd efter vad män upplever som en behaglig temperatur.
• Förstår inte Siri eller Alexa dig? För få kvinnor jobbar med apputveckling så Siri och Alexa har för få kvinnliga röster att träna på.
• Skador i trafiken: kvinnor har 60 procent högre risk att skadas i trafiken. Männens kropp är norm för säkerhetsutrustningen och kvinnor är generellt kortare och har tyngden fördelad på andra ställen.
• Sitter du illa på bussen? Det är kvinnor som busspendlar mest medan stolar och sitsar är anpassade för män.

– Det är intressant att läsa kravspecifikationen på bussar, sa Ulrika Sultan.

Det råd hon ger oss i publiken är att fundera nästa gång TV:n inte fungerar, appen i paddan trilskas eller kopiatorn på jobbet krånglar: Vem är det du bjuder in för att lösa problemet tillsammans med dig?

Utjämning pågår

Vera roadshow kom till för att Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, ville fira att det är 100 år sedan Vera Sandberg som första kvinna tog en civilingenjörsexamen, i kemi på Katarina Mellström, IVAKatarina Mellström, IVA Foto Magnus JohanssonChalmers tekniska högskola, år 1917. Inom teknikyrken är kvinnor fortfarande underrepresenterade trots att det gjorts många och stora satsningar genom åren. 13 lärosäten får därför besök av Vera roadshow under våren.

– Programmet ser helt olika ut på varje ställe och förhoppningsvis ska detta resultera i rekommendationer till beslutsfattare, inledde Katarina Mellström, IVA:s projektledare för Vera roadshow

Martin Wikström, IVA, beskrev också några av resultaten från IVA-rapporten Teknisk obalans? (finns att ladda ner nedan).

– Det sjunkande teknikintresset hos flickorna har inget med mattebetyget att göra. Fickor har högre betyg i matte både på högstadiet och gymnasiet och de fullföljer också sina studier i högre utsträckningen än pojkar, konstaterar han bland annat.
Martin Wikström, IVAMartin Wikström, IVA Foto Magnus Johansson
– En utjämning pågår, andelen kvinnor växer underifrån, men förändringen går mycket långsamt. Vi får inte ducka för de svåra frågorna som handlar om normer, vilka signaler vi skickar ut och om didaktik. Det viktiga är att ingen hindras i sitt yrkesval, sa han.

Underskott på ingenjörer

IVA:s preses LiU-alumnen Carl-Henric Svanberg inpräntade också vikten av att söka kompetens av många olika slag:
– Procentsiffrorna är inte det viktiga, men det får inte finnas någon tvekan om ingenjörsyrket är för mig. Vi har ett underskott på ingenjörer och vi måste fiska i båda dammarna. Kommer vi upp i en andel på 30 procent kvinnor försvinner också glastaken, sa han.

Lena Miranda och Amanda AxelssonLena Miranda och Amanda Axelsson Foto Magnus JohanssonLena Miranda, vd Science park Mjärdevi och youtubern Amanda Axelsson, var moderatorer för Vera roadshow.

– Det vi sett är att mångfald behövs, vi måste fånga upp 12-åringarna och ge dem techfidence, ett nytt begrepp skapat under dagen. De ska känna att "kan hen så kan jag", avslutade Lena Miranda.

Teknisk obalans? En IVA-rapport om jämställdhet i ingenjörsyrket

Teknik -Tio lektioner i att förändra världen, redaktör Ulrika Sultan

Hört och sagt under Vera roadshow

Kvinnor har högre krav på sig själva, hävdade Carl-Henric Svanberg, preses för IVA och LiU alumn. Frågar jag en man om han vill ha en tjänst svarar han, visst om du tror på det så kör. Frågar jag en kvinna så svarar hon: har du verkligen tänkt igenom det? Detta handlar inte om dåligt självförtroende utan om att ta ett ansvar för företaget, sa han. Magnus Johansson
Sara Magnusson, LiU alumn, vice ordförande Sveriges ingenjörer, grundare av Experimentfabriken, arbetar i dag bland annat med digitala hjälpmedel för lärare. "Det finns infrastruktur om man är sportintresserad, vi har kulturskolan och mycket annat, men vill man hålla på med teknik och datorer får man göra det hemma. Vi behöver ge utrymme för mer teknik på fritiden och skapa fler förebilder", sa hon. Magnus Johansson
Sandra Pantzare
Sandra Pantzare, LiU alumn, jobbar i dag på RISE med tryckt elektronik för att kolla hälta på hästar. Vann också årets Swedish embedded award. "En häst kan inte tala om när det gör lite ont och belastningen är hård på hästens ben. Med tryckta sensorer kan vi se hur stor den belastningen faktiskt är och se till att hästen vilar när belastningen varit stor eller ojämn. Jag visst inte när jag började plugga till civilingenjör i elektronikdesign att jag kunde få jobba med min hobby - hästar". Magnus Johansson
När LiU får besök från Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, bjuds de naturligtvis också på en guidad tur i det nya studenthuset.  Magnus Johansson

Flickor, teknik och naturvetenskap

Senaste nytt från LiU