Teknisk obalans – hur lockar vi tjejer till tekniska utbildningar och yrken?

Trots stora insatser är det fortsatt obalans mellan tjejer och killar på tekniska utbildningar. På internationella kvinnodagen den 8 mars lyfter LiU tillsammans med Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademin, Sveriges ingenjörer och Teknikföretagen upp frågan.

Vera Roadshow 2019Det är drygt hundra år sedan Sveriges första kvinnliga ingenjör, Vera Sandberg, fick ut sin examen från Chalmers. Många tjejer har följt i hennes fotspår men ändå har aldrig ansökningssiffrorna till högre tekniska utbildningar ens varit i närheten av 50/50.
I själva verket är det vanligaste scenariot att tjejerna väljer bort teknik och naturvetenskapliga utbildningar. Varför är det så? Är det skolan som inte lyckas skapa ett teknikintresse? Saknas det förebilder och mentorer? Är det arbetsgivarna som inte kan locka med tillräckligt spännande jobb?

De frågorna försöker LiU och IVA, tillsammans med Sveriges ingenjörer och Teknikföretagen få svar på under en halvdagskonferens den 8 mars i C-huset, campus Valla.

­­– Det har säkert arrangerats hundratals konferenser i det här ämnet men den här gången släpper vi fram tjejerna, de som det handlar om. Vilka är deras erfarenheter? Vad vill de att skolan, arbetsgivarna eller samhället ska göra, undrar Catharina Karlsson Foo på tekniska fakulteten på LiU som är en av arrangörerna till konferensen.

Tjejer med datorer på Öppet Hus, Valla 2019 Foto THOR BALKHEDScenen på campus Valla på Linköpings universitet kommer att fyllas av tjejer som går eller gått tekniska utbildningar och som i många fall engagerat sig i teknikföreningar och rekryteringsarbetet av fler tjejer. Deras synpunkter blir underlag till rundabordssamtal med företrädare för bland annat skola och näringsliv.

IVA kommer dessutom att presentera en färsk rapport, ”Teknisk obalans”, om hur många som söker och genomför teknikstudier – och hur det går i deras karriärer efter examen.

Under konferensen hörs också flera intressanta röster som ger nya infallsvinklar till samhällsutmaningen att få en bättre balans mellan killar och tjejer bland ingenjörerna: 
– LiU-forskaren Ulrika Sultan avlivar myten om att tjejer inte skulle vara intresserade av teknik 
­– Carl-Henric Svanberg, som är en av svenskt näringslivs verkliga ”tungviktare” och hedersdoktor vid LiU, tar upp tjejernas betydelse för Sveriges förmåga att konkurrera globalt
­– Sara Magnusson, berättar om sin resa från LiU-student till 2:e vice förbundsordförande i Sveriges ingenjörer.

Anmälan

Eventet vänder sig främst till politiker, representanter från stat/kommun, skolpersonal samt studentföreningar och anställda vid LiU, men även andra intresserade är välkomna.

Anmälan görs senast 4 mars via detta formulär.

 

Senaste nytt från LiU