Tolv miljoner till LiU för forskning om konsekvenserna av AI

Forskare vid LiU får sammanlagt tolv miljoner kronor inom WASP-HS för forskning om etik, samhälle och beteende i teknikskiftet till artificiell intelligens och autonoma system.

Ericka Johnson, en av LiU-forskarna som beviljas anslag från WASP-HS. Foto Anna Nilsen

Samarbete mellan forskare

Nicolette Lakemond, professor vid avdelningen för Projekt, innovationer och entreprenörskap, beviljas sex miljoner kronor under fem år för projektet The emergence of complex intelligent systems and the future of management. Medsökande är Gunnar Holmberg, adjungerad professor och ansvarig för affärsutveckling av framtida system på Saab.

Projektet handlar om hur organisation och management påverkas av komplexa intelligenta system med artificiell intelligens och autonoma system som viktiga beståndsdelar.

Nicolette Lakemond och Gunnar HolmbergNicolette Lakemond och Gunnar Holmberg. Foto: Mikael Sönne

- Vi har jobbat hårt med den här ansökan, och det är väldigt roligt att få den beviljad. Det känns extra bra att få ingå i ett sammanhang där forskare med olika bakgrund deltar med olika perspektiv. Det ser vi verkligen fram emot att få jobba med, säger Nicolette Lakemond.

Ericka Johnson, professor vid Tema Genus, får tillsammans med Katherine Harrison, lektor vid Tema Genus, och Ginevra Castellano, Uppsala universitet, sex miljoner kronor under fem år för projektet ”The ethics and social consequences of AI and caring robots. Learning trust, empathy and accountabilty”.

Mötet människa och robot

Forskarna ska analysera hur känslor och tillit påverkas när människor möter robotar i tre olika sammanhang: äldrevård, utbildning och vid jobbintervjuer. I arbetet deltar också robotforskare på Uppsala universitet, KTH och Örebro universitet.

- Det känns otroligt roligt. Det är fantastiskt att WASP-HS finns och att vi får möjlighet att jobba tvärvetenskapligt med sådana här frågor, säger Ericka Johnson.

WASP-HS är ett nationellt forskningsprogram där HS står för humaniora och samhälle. Programmet har initierats av Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse och omfattar totalt 660 miljoner kronor under tio år. Syftet är analysera hur etik, juridik, samhälle, arbetsmarknad och sociala frågor påverkas av det pågående teknikskiftet.

I den här omgången beviljades bidrag till totalt 16 projekt på nio universitet och institutioner. WASP-HS omfattar också en forskarskola med upp till 70 doktorander.

Nytta för mänskligheten

Virginia Dignum, professor vid Umeå universitet och vetenskaplig ledare för WASP-HS, kommenterar projekten så här i ett pressmeddelande

- För att säkerställa att artificiell intelligens blir till nytta för hela mänskligheten, måste vi förstå konsekvenserna för samhället och människan, samtidigt som vi utforskar dess matematiska och tekniska grunder. De projekt vi nu startar kan bidra till att AI och autonoma system ligger i linje med mänskliga värderingar och etiska principer. Därför är detta forskningsprogram är oerhört viktigt.

WASP-HS är fristående men samarbetar med forskningsprogrammet WASP, Sveriges enskilt största forskningssatsning med grundforskning inom autonoma system och AI.

Läs mer

KontaktVisa/dölj innehåll

Relaterat innehållVisa/dölj innehåll

Senaste nytt från LiUVisa/dölj innehåll