Toppbetyg till satsning på kognitiv hörselvetenskap

Linköpings universitets centrum för kognitiv hörselvetenskap, Linnécentrum HEAD, får i en utvärdering toppbetyg vad gäller forskningresultat och samhällsnytta.

Vetenskapsrådet har summerat det så kallade Linnéstödet och vad det inneburit för svensk forskning. Linnécentrum HEAD vid Linköpings universitet har under åren fått totalt 60 miljoner kronor av Linnéstödet. I slututvärderingen lyfter Vetenskapsrådet fram att Linnécentrum HEAD har etablerat sig som världsledande inom det nya fältet kognitiv hörselvetenskap och att man förutom att publicera sig i ansedda vetenskapliga tidskrifter har betytt mycket för att förbättra livet för människor med hörselskador.

Fakta:
Linnéstödet presenterades som en ny bidragsform i regeringens forskningspolitiska proposition 2004. Bidraget skulle utveckla strategiska och internationellt konkurrenskraftiga forskningsgrupper vid svenska universitet och högskolor.

Rapporten

Kontakt

Senaste nytt från LiU