Trekvart på bibblan - Serier och teknik i klassrummet

Hur används serietidningar, en egen form av litteratur, i klassrummet? Och om man ständigt får höra att man inte är teknisk, tappar man då intresset för teknik? Två forskare vid Linköpings universitet berättade om sina forskningsfrågor under Trekvart på bibblan.

Lars Wallner

Lars Wallner föreläste om sin forskning om serier i klassrummet. Foto: Susanna Lönnqvist.

 

Lars Wallner, nybliven doktor på Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, har studerat samtalet kring serier i klassrummet. Hur interagerar eleverna med materialet serier som bygger på text och bild? Vilket värde har serien som läsmaterial i skolan?

– Jag har mött skepticism mot serier, både hos lärare och elever, och attityder till materialet påverkar vad man gör med materialet och vad man kan dra för nytta av det, sa Lars Wallner.

Påståenden om att serier inte skulle vara ”riktig” litteratur kan man känna igen men Lars Wallners studier visar hur eleverna tar till sig och skapar mening och kunskap om serier. Serier är en unik form av material och kan studeras vidare utöver litteraturstudier av text och bildanalys. 

– Med hjälp av bilder i sekvens jobbade eleverna med strukturen av en berättelse. Vilken bild  kommer först för att historien ska vara logisk? Vad händer i mellanrummen mellan två bilder? Uppbyggnaden av serier speglar hur man skapar berättelser i text, sa Lars Wallner.

Utöver text och bild har man i serier tillgång till pratbubblor för att uppleva texten. Det innebär att du i serier har text, bild och form att jobba med, menar Lars Wallner. Serier används inte idag som inlärningsmaterial i skolan i någon större utsträckning, och Lars Wallner hoppas på att kunna visa vilka möjligheter serier ger i klassrummet. I dagsläget finns risken för att skolan missar ett material som så många barn och unga redan använder sig av på fritiden. 

Att bli teknikintresserad, eller egentligen redan vara det?

Ulrika SultanUlrika Sultan, doktorand vid Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier. Foto: Susanna Lönnqvist.Trenden har sett likadan ut länge: flickor tappar intresset för teknikämnet efter årskurs fem. Vad beror det på? Eller är det så? Dagens andra talare Ulrika Sultan, doktorand vid Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, föreläste utgående från sin pågående forskningsöversikt.

– Hur forskare och allmänheten pratar om flickors teknikintresse och vad som räknas som teknik spelar roll. Vi pratar om flickor som om de inte är intresserade av teknik, och formulerar det som att det är något de måste bli, och inte är, beskrev Ulrika Sultan. 

Det är en demokratifråga, menar Ulrika Sultan, att bredda vad teknik och teknikundervisning innebär och innehåller. Allt för ofta avfärdas flickors tekniska kunnande och skapade som kreativitet eller pyssel, istället för att lyfta det som tekniska lösningar. 

– Det är lika problematiskt för män, fast omvänt, där alla inte är automatiskt födda med viljan och intresset att byta vinterdäck, sa Ulrika Sultan.

Föreläsningsserie för alla anställda och studenter

Trekvart på bibblan är en serie föreläsningar som ordnas av Linköpings universitetsbibliotek, IKT-studion och kommunikations- och marknadsavdelningen vid Linköpings universitet. Nästa tillfälle att se föreläsningarna om serier och teknikintresserade flickor är i Campus Norrköpings bibliotek fredagen den 9 februari. 

– Varje föreläsningstillfälle ges inte i båda städerna, men vi tittar på möjligheter till streaming av föreläsningarna, säger Maria Svenningsson, bibliotekarie och organisatör. 

Trekvart på bibblan presenterar den 9 mars representanter för East Sweden Game som kommer att berätta om den mötesplats de skapat för östgötska spelutvecklare.  
 

Kontakt

Senaste nytt från LiU