Två dagar om smarta material

Forskare inom regeringens strategiska forskningssatsning på Avancerade funktionella material, AFM, vid Linköpings universitet, bjuder in till en internationell konferens där de allra senaste rönen inom materialforskningen presenteras.

MaterialforskningMaterialforskning vid LiU Foto: Thor BalkhedDe senaste genombrotten inom materialforskningen presenteras under en internationell tvådagarskonferens, AFM2018, på Vildmarkshotellet, Kolmården, 22-23 augusti 2018.

Nya funktionella material har stor potential att bidra till ett bättre liv för fler och till en övergång mot ett mer hållbart och resurssnålt samhälle. Material kan i dag byggas på atomnivå och förses med en mängd olika skräddarsydda egenskaper, de kan modelleras och simuleras fram med hjälp av teoretiska beräkningar och superdatorkraft.

Applikationerna för de nya materialen är många: effektiva solceller i organiska material, i billig plast, omvandlar solens strålar till el. Placerade på ett fönster bidrar de även till att reglera temperaturen i rummet och till minskad energiförbrukning. Mjuk elektronik kan kopplas till nervsystemet och förhindra smärtimpulser. Skogen är en stor tillgång på råvaror till nya material, där cellulosa exempelvis är ett perfekt material för elektroder och ligninet i trädet fungerar som bränsle i bränsleceller. Det tvådimensionella materialet grafen fungerar i superkänsliga sensorer och fluorescerande material kan vara till hjälp för att lokalisera infektioner.

Detta är bara ett axplock av den forskning som presenteras under konferensen AFM2018.

Kinesiskt samarbete

Presenterar gör forskare verksamma vid Linköpings universitet, men även inbjudna talare från Chalmers och Uppsala universitet liksom från universitet i Tyskland, Schweiz och Kina. Flera presentationer kommer från forskare vid Institute of Functional Nano and Soft Materials, FUNSOM, vid Soochow University, i östra Kina, med vilka materialforskare vid LiU sedan några år tillbaka har ett nära samarbete.

Kontakt

Forskning material

AFM

Senaste nytt från LiU