Två miljoner till nya forskningssamarbeten

IEI satsar två miljoner kronor på sex projekt som ska utveckla samarbetet mellan olika avdelningar och resultera i forskning med internationell lys- och genomslagskraft.

Louise Ödlund, prefekt vid IEI. Anna Nilsen

Stor bredd på forskningen

Det är andra året som IEI:s forskningsråd anslår medel för nya forskningssamarbeten inom institutionen. I år har totalbeloppet stigit med en halv miljon och antalet projekt utökats från fem till sex stycken. Totalt hade 14 ansökningar kommit in.

16 forskare från tolv olika avdelningar får ta del av forskningsmedlen.

Följande projekt beviljas pengar (fetstilad avdelning är projekthemvist):

Annelie Carlson, Olof Hjelm (Industriell miljöteknik), Hossein Nadali Najafabadi och Matts Karlsson (Mekanisk värmeteori och strömningslära): ”Guld och gröna gruvor” – En resurseffektiv metod för att utvinna mineral och metall, 360 000 kr

Hanna Almlöf (Affärsrätt) och Hans Sjögren (Nationalekonomi): Företagare – när döden skiljer oss åt, 310 000 kr

Jelena Kurilova (Industriell produktion), Ksenia Pnufrey (PIE) och Promporn Wangwacharakul (Logistik och kvalitetsutveckling): I CURE: Improving customer value of remanufacturing via innovation, 330 000 kr

Kinga Barrafrem (Nationalekonomi), Mario Kienzler (Industriell ekonomi) och Karl Wennberg (IAS): Financial Homo Ignorans in the face of financial shocks: underlying mechanisms and their consequences for financial well-being, 350000 kr

Johan Ölvander (Maskinkonstruktion) och Liselott Ericsson (FLUMES): Additive manufacturing för hydraulikindustrin – möjliga vägar till ny värdeskapande design, 350 000 kr

Robert Eriksson (Mekanik och hållfasthetslära) och Peter Kronemyr (Logistik och kvalitetsutveckling): Utveckling av ingenjörsverktyg för robust utmattningsdimensionering, 300 000 kr

KontaktVisa/dölj innehåll

Senaste nytt från LiUVisa/dölj innehåll