UTLYSNING: Användning av biologiskt material från SCAPIS Linköping

Ny möjlighet att ansöka om biobanksmaterial från SCAPIS Linköping, deadline 2023-05-31.

Målgrupp

Utlysningen är öppen för forskare med koppling till Linköpings universitet eller Region Östergötland.
Bakgrund
I SCAPIS-studien undersöktes drygt 5 000 deltagare i Linköping. Delar av de blod- och urinprover som togs på deltagarna i studien finns nu lagrade i en lokal provsamling i Linköping. https://liu.se/forskning/scapis

Syfte:

Insamlat material från SCAPIS-studien ska användas för att driva forskning och utveckling framåt. Den lokala provsamlingen är dock en ändlig resurs och alla uttag från biobanken måste därför noga övervägas. SCAPIS Linköpings lokala ledning har därför beslutat att göra en utlysning för lokala forskare att presentera forskningsprojekt som önskar göra uttag från provsamlingen. Syftet är att få en överblick över olika intressenter samt att göra tillgången öppen och transparent.

Ansökan om uttag från SCAPIS lokala biobank

Skicka ett mail till scapis@regionostergotland.se och be om blankett för ansökan. Fyll i ansökan och skicka den till SCAPIS Linköping senast 2023-05-31. Samtliga ansökningar kommer därefter att beredas för beslut i SCAPIS Linköpings operativa ledningsgrupp.

Bedömning

SCAPIS Linköpings ledningsgrupp kommer att återkoppla en bedömning av samtliga ansökningar. SCAPIS vill gärna stimulera till samarbete mellan lokala forskargrupper och eventuella forskningssamarbeten ska därför anges i ansökan. Primära faktorer som därutöver kommer att värderas är:

  • Kvalitet (kvalitet på aktuell vetenskaplig frågeställning)
  • Kvantitet (antal studiepersoner samt antal analyser möjliga per uttagen mängd)
  • Huruvida forskningsprojektet är kopplat till en lokal tilläggsstudie inom SCAPIS Linköping

Observera att alla kostnader som ett eventuellt provuttag medför ska bekostas av egna forskningsmedel. Efter avslutad analys ska alla resultat på sikt återföras till den gemensamma databasen.

Frågor? Kontakta gärna oss!

SCAPIS

Senaste nytt från LiU