Utlysning SCAPIS biobank Linköping 2020

Det är nu återigen möjligt att ansöka om uttag av biologiskt material från SCAPIS Linköpings biobank för användning i lokala forskningsprojekt. Utlysningen är öppen för forskare med anknytning till Linköpings universitet och Region Östergötland.  

Sjuksköterska sorterar blodprover

I SCAPIS-studien undersöktes drygt 5 000 deltagare i Linköping. Delar av de blod- och urinprover som togs på deltagarna i studien finns nu lagrade i en lokal provsamling i Linköping. Det insamlade materialet från SCAPIS-studien ska användas för att driva forskning och utveckling framåt.

Eftersom provsamlingen är en mycket värdefull men ändlig resurs kommer alla uttag att övervägas noga. Som ett led i detta görs därför årliga utlysningar där lokala forskare har möjlighet att ansöka om uttag av material ur biobanken.

Ansökningarna bedöms av SCAPIS Linköpings ledningsgrupp enligt förbestämda kriterier. Läs mer om utlysningen i utlysningsdokumetet. Ansökan görs via ansökningsformuläret och sista dag för att skicka in ansökan är 31 december 2020.


KontaktVisa/dölj innehåll

Relaterat innehållVisa/dölj innehåll

Senaste nytt från LiUVisa/dölj innehåll