Utvidgad kritik för oredlighet i forskning

Två tidigare LiU-forskare har gjort sig skyldiga till oredlighet i forskning. Styrelsen för tekniska fakulteten riktar skarp kritik mot de båda forskarna för betydande brister i sättet att behandla forskningsdata och begär att den aktuella vetenskapliga artikeln dras tillbaka.

Detta är ett kompletterande beslut med anledning av en större utredning rörande oredlighet, som ledde till att fakultetsstyrelsen i december ifjol kritiserade en av de tidigare LiU-forskarna för vetenskaplig oredlighet i tre fall. Ytterligare en vetenskaplig artikel skickades då för prövning till Centrala etikprövningsnämndens expertgrupp för oredlighet i forskning.

Nyligen kom expertgruppens utlåtande, där de pekar på flera exempel på felaktigheter i en av artikelns figurer. Dessa anses ha haft avgörande betydelse för studiens slutsatser. Forskarna har inte heller kunnat visa originaldata, utan hävdat att dessa försvunnit vid en datorstöld. I det läget borde forskare själva dragit tillbaks artikeln, betonar expertgruppen. Sammantaget anser man att de båda forskarna gjort sig skyldiga till oredlighet i forskning.

På den linjen gick även tekniska fakultetsstyrelsen vid sitt sammanträde 19 september.

– Expertgruppens och styrelsens beslut visar på vikten av att både hålla god ordning på sin forskning så att den i efterhand kan granskas men också vikten av att ta faktiskt ansvar för de vetenskapliga publikationer som man sätter sitt namn på, säger Ulf Nilsson, dekan vid tekniska fakulteten.

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU