19 september 2017

LiU:s forskare ville dela med sig av sina kunskaper in i Vallstadsprojektet. Under 2012 och 2013 hölls sex workshopar som ledde till flera hundra idéer. Många av dem har förädlats och förverkligats, men fler idéer finns och bygget fortsätter.

Vallastaden från norr, september 2017

– Vallastaden är det mest spektakulära som byggts i Linköping sedan domkyrkan byggdes för 900 år sedan, säger Anders Carlsson, tidigare kommunikatör vid LiU, numera på Caluna, och en av dem som höll i workshoparna.

Panelen under LiU:s evenemangspunkt ”Att bygga av idéer” under Vallastadsexpot håller med: ”Fantastiskt att ha fått vara med, en höjdpunkt i mitt arbete som arkitekt” intygar exempelvis Karolina Ganhammar, arkitekt vid LiU.

Stort idéflöde

Vid LiU fanns tidigt ett stort engagemang för Vallastadsprojektet. Hösten 2012 och våren 2013 anordnade Kajsa Ellegård, professor Tema teknik och social förändring, tillsammans med bland andra Anders Carlsson, sex workshopar där olika aktörer inspirerade varandra och genererade många nya idéer. Workshoparna hade teman som exempelvis byggnader och energi, transporter och mobilitet, vardagsliv eller kreativitet och entreprenörskap.

Kajsa Ellegård, professor Tema TKajsa Ellegård, professor Tema T Foto: Göran Billeson– Det kom fram mellan 300 och 400 idéer, men våren och sommaren 2013 var hela Linköpings expo i gungning, ingen visste om det alls skulle bli av och vi hade därför ingen mottagare för alla idéer, berättar Kajsa Ellegård.

Istället fick alla deltagare bära med sig hela idéflödet hem och utveckla idéerna i sina egna verksamheter.

– Det var spännande och kreativa workshopar och den energin ville jag verkligen ta med mig in i den fortsatta processen. Linköpings devis ’Där idéer blir verklighet’ fylldes med innehåll, sa Karolina Ganhammar.

Det flödar också av idéer i Vallastaden där den står idag, små och stora, både lite galna och helt geniala.

Levande laboratorium

Bostadsbolaget Stångåstaden beslöt göra Vallastaden till ett levande laboratorium. De skapade ett par fokusgrupper med de egna hyresgästerna och byggde sedan en drömlägenhet på 55 kvadrat som kan varieras från ett rum till fem samt en helt ny typ av studentboende med stora gemensamma ytor.

– Idag driver vi också gemensamma forskningsprojekt med forskare vid LiU inom flera av workshoparnas områden, berättar Mats Persson, Stångåstaden.

Tekniska verken stod inför ett rejält problem att få ner fjärrvärme, vatten mm i de trånga gator som arkitektfirman Okidoki skissat i det vinnande förslaget till Vallastaden.

Rickard Stark, Okidoki ArkitekterRickard Stark, Okidoki Arkitekter Foto: Monica Westman– Det var många som sa att det inte går att bygga så här, därför var det viktigt att vi som arkitekter hade ett politiskt mandat och stöd i bomässan. Vi fick tillfälle att förklara och behövde inte vika ner oss, sa Rickard Stark.

Ett frö till en idé dök upp under en av diskussionerna och när en student senare visade upp ett papprör med några sugrör i fick idén nytt liv. Tankarna utvecklades vidare och lösningen blev ett helt nyutvecklat och patenterat kulvertsystem där el, fiber, fjärrvärme, avlopp, vatten och sopsug samlas i en 2,5 meter i diameter stor kulvert. Ledningarna tar mindre plats, lösningen är helt återvinningsbar, gatorna behöver inte grävas upp och underhållet är enkelt.

Rickard Stark på Okidoki arkitekter kallar tillfället toarulle-incidenten, som ett exempel på hur idéer födde nya idéer under processens gång.

Tekniska verkens kulvertsystem i VallastadenTekniska verkens kulvertsystem i Vallastaden Foto: Elisabet Wahrby– Kulvertprojektet är inspirerat av flera idéer utifrån, vi har använt oss av universitetet och haft en dialog med kommunen och Okidoki. Jag kommer från en statisk värld och Vallastadsprojektet är det mest fantastiska jag varit med om, intygar Gunnar Rydin, Teknisk verken.

Framtidens hållplats 

En vision i Vallastadsprojektet som diskuterades mycket men som inte blev något av är ”Framtidens hållplats”. Universitetet och Corson skulle bindas samman med Mjärdevi och Vallastaden. Ännu så länge består Framtidens hållplats av en ensam stång och en skylt med hållplatsnamnet Nobeltorget. Markägarna har inte lyckats komma överens.
Nobeltorget i VallastadenNobeltorget i Vallastaden Foto: Monica Westman
– Torget betraktades som en nyckelplats för Vallastaden, men det blev inget spektakulärt torg. Däremot förverkligades både Vallastadsprojektet och bomässan. Det måste finnas tjurskallar i den här typen av projekt, i det här fallet var det Muharrem Demirok, (dåvarande ordförande i samhällsbyggnadsnämnden) som aldrig gav upp, sa Rickard Stark.

Många idéer har förverkligats i Vallastaden, men många återstår.

– Vallastadsprojektet är inte färdigt och kommer alltid att vidareutvecklas genom de boende och verksamheterna som bedrivs där. Det är bra att människor låter sig inspireras och tar idéerna vidare för därigenom påverkas samhällsbyggandet på lång sikt, sa Kajsa Ellegård.

Kontakt

Senaste nytt från LiU

Stdenter grupparbetar

Lärarstudenter har skapat AI-kurser för Kenya

På landsbygden i Kenya råder det brist på både el, internet och utbildningsmöjligheter. Då kan nya verktyg vara en väg framåt. Studenter på Ämneslärarprogrammet har under hösten utvecklat kurser för yrkesutbildningar i Kenya med hjälp av AI.

Man håller fram guldfärgad platta (Urban Forsberg).

Han har en nyckel för att lösa halvledarbristen

Bristen på halvledarmaterial blir alltmer akut. Vid LiU bedrivs materialforskning i nära samarbete med industrin för att på sikt öka tillverkningstakten av halvledare i Europa.

Montage av två personer.

De blir nya Wallenberg Academy Fellows vid LiU

Forskarna Olaf Hartig och Alexander Gillett har utsetts till Wallenberg Academy Fellows vid LiU. Genom det femåriga forskningsanslaget ges unga forskare möjlighet att göra viktiga vetenskapliga genombrott.