Världens svåraste tipspromenad

Med Världens svåraste tipspromenad vill Linköpings universitet rekrytera nya studenter. I tipspromenaden lyfter man fram kärnan i universitetets verksamhet, som är just kunskap.

Kommer robotarna att ta alla jobben? Hur vet vi vad som egentligen är sant? Är klyftorna mellan fattiga och rika acceptabla? Det är några av de frågor som lyfts i Världens svåraste tipspromenad. Tipspromenaden är i första hand digital, men kommer också, under en begränsad tid, att kunna promeneras fysiskt i Linköpings, Norrköpings och Stockholms innerstad. Den bygger på tio frågor som ska uppmuntra till reflektion och diskussion kring lika många samtidsaktuella utmaningar. 

- I den tid vi lever i nu, med fake news, så är ett kritiskt tänkande extra viktigt. Med tipspromenaden vill vi lyfta fram kärnan i Linköpings universitets verksamhet, och det är just kunskap, säger projektledare Emma Sandelius. 

Frågorna i tipspromenaden är framtagna tillsammans med forskare vid LiU, och de utvalda ämnesområdena är valda efter en studie där man frågat gymnasieelever i olika delar av landet vilka samtidsaktuella ämnen som intresserar dem.

- Till skillnad från en traditionell tipspromenad finns det ingen rätt rad, utan alla tre svarsalternativ visar på möjliga vägar framåt. Vi vill att den ska fungera som en intresseväckare, som påvisar vikten av att ställa frågor och söka svar, och på så sätt förhoppningsvis väcka nyfikenhet för högre utbildning.

De som går tipspromenaden kommer till sin hjälp att kunna lyssna till Tipspromenadpodden, där bland annat forskare och lärare vid LiU medverkar och resonerar kring frågan utifrån deras perspektiv.  

- Det är tvärvetenskapliga diskussioner, och just greppet att använda oss av podd kan vi ta vidare i andra sammanhang framöver. Vi har sett ett stort engagemang, både hos de som är med i poddarna, men också hos de som blev tillfrågade om att vara med, men som inte kunde, säger Emma Sandelius.

Världens svåraste tipspromenad är inte en traditionell, direktrekryterande kampanj, utan handlar till stor del om att synliggöra Linköpings universitet, och att sätta LiU på kartan. Man vill också tillgängliggöra LiU:s kunskap så att allmänheten upplever den som inbjudande och inspirerande.

- Vi riktar oss främst till presumtiva studenter, men självklart också till allmänheten. När en presumtiv student ska ta beslut om fortsatta studier, så är det ett beslut som oftast bollas med andra, så föräldrar är också en viktig målgrupp att nå. 

Sveriges universitet och högskolor konkurrerar tillsammans med hundratals andra eftergymnasiala aktörer om att bli det självklara valet för de som går ut gymnasiet. Utöver dessa finns det också mängder av internationella alternativ.

- Vår målgrupp ifrågasätter högre studier i allt högre grad, och kampanjen är ett sätt för oss att sticka ut hakan. Vi har världens svåraste tipspromenad, forskarna som inte är rädda för att diskutera frågorna, och vi hoppas att LiU:s öppna och inspirerande inställning kommer att tilltala framtida studenter, säger Emma Sandelius. 

 

Frågorna kommer att finnas på stortavlor runt om i städerna. Kartan hittar du på

liu.se/tp, där även den digitala versionen finns att hitta. 

 

Här kan du premiärgå tipspromenaden:

När: Torsdag 18 januari kl 14.00-16:00

Var: Trädgårdstorget Linköping och Skvallertorget Norrköping

I Linköping och Norrköping är tipspromenaden tillgänglig i fysisk form mellan den 15-28 januari. I Stockholm mellan den 29 januari - 4 februari.

Senaste nytt från LiU Visa/dölj innehåll

Taggar Visa/dölj innehåll