27 december 2018

Sjuksköterskestudenten Sara Nyström har fått 2018 års stipendium från Queen Silvia Nursing Award. Det är hennes idé om värmetofflor för äldre som renderat henne utmärkelsen.

Sara Nyström, sjuksköterskestudent som fått Queen Silvia Nursing Award 2018.Queen Silvia Nursing Award 2018 tilldelades Sara Nyström, sjuksköterskestudent vid LiU.- Tofflorna kombinerar teknologi och design som både förebygger fall och ökar komforten för äldre med frusna fötter och nedsatt cirkulation, motiverar prisjuryn.
Sara Nyström går termin 2 på sjuksköterskeprogrammet och Queen Silvia Nursing Award riktar sig till sjuksköterskestudenter på grund- eller specialistnivå.

Syftet med stipendiet är att generera innovativa idéer som kan förbättra äldre- och demensvården, något som engagerar drottning Silvia djupt. Hon blev också medicine hedersdoktor vid Linköpings universitet 1994.

Att det var Sara Nyström som utsetts till årets stipendium kungjordes på drottning Silvias födelsedag den 23 december. I vår får hon motta utmärkelsen från drottningen tillsammans med stipendiater från Finland, Polen och Tyskland.

För Sara Nyström, som nu går andra året på sjuksköterskeprogrammet, innebär stipendiet förutom 50 000 kronor att hon får delta i ett skräddarsytt internship som ska ge erfarenheter och kontakter också i andra länder än Sverige.

Också Drottning Silvias Jubileumsfond för forskning om barn och funktionshinder tillkännagav den 23 december de sex doktorander som fått stipendier 2018.
Årets tema var ”Metoder att bedöma och behandla fysiskt och psykiskt traumatiserade/funktionshindrade barn.”
Erica Mattelin, doktorand vid Institutionen för klinisk och experimentell medicin (IKE) och knuten till Barnafrid, tilldelades 120 000 kronor för projektet ”Den långa resan – hälsa och traumatisering hos barn på flykt”.

 

Till sjuksköterskeprogrammet

Mer om stipendierna:
Queen Silvia Nursing Award
Drottning Silvias Jubileumsfond för forskning om barn och funktionshinder


Foto: Queen Silvia Nursing Award

Senaste nytt från LiU

Forskarnas tre förslag för att klara EU:s klimatmål

Chansen att nå EU:s klimatmål stärks genom satsning på nya tekniker som tar bort koldioxid ur atmosfären. Problemet är att det idag är olönsamt, men det finns lösningar på det. Det skriver forskare från bland annat Linköpings universitet.

Luciatåg utomhus på kvällen

Mörk Lucia: Linneornas luciatåg med urkraft

Sent på kvällen på luciadagen bjuder Den akademiska damkören Linnea på ”Mörk Lucia”. Det är en ny tradition, men byggd på gamla traditioner, som är på väg att etableras.

Person (Qilun Zhang) i blå labbrock arbetar i dragskåp.

Trämaterial ger pålitliga organiska solceller

En rå variant av ett av naturens vanligaste organiska material – lignin – kan användas för att skapa stabila och miljövänliga organiska solceller. Det visar forskare vid LiU och KTH i en studie publicerad i Advanced Materials.