16 november 2017

Vetenskapsrådet har nyligen gett klartecken till sammanlagt 183 miljoner kronor till olika forskningsprojekt vid Linköpings universitet. Marie Larsson fick drygt sex miljoner kronor för HIV-forskning.

Marie Larsson, professor i molekylär virologi

Totalt har 47 projekt vid Linköpings universitet fått stöd av Vetenskapsrådet. Anslagen gäller för tre eller fyra år. Allra mest går till en nationell forskarskola i naturvetenskapernas och teknikens didaktik för lärare och förskollärare. Den får 11,8 miljoner kronor, med Konrad Schönborn, universitetslektor på Institutionen för teknik och naturvetenskap, som anslagsmottagare.

Flera LiU-forskare tar hem stora anslag. Marie Larsson, professor i molekylär virologi, får nära 6,3 miljoner kronor för forskning om HIV. Sara Liin, forskare i neurobiologi, får sex miljoner kronor för att med molekylära strategier utveckla skräddarsydda behandlingar mot ärftliga hjärtarytmier. Och Madeleine Abrandt Dahlgren, professor i medicinsk pedagogik, får nära sex miljoner kronor för ett projekt om interprofessionellt lärande i klinisk verksamhet för vårdstudenter.

Per Andersson, professor i pedagogik, får 5,9 miljoner för att studera marknadiseringen av svensk vuxenutbildning. Jonas Bergman Ärlebäck, forskare i matematikdidaktik, får 5,5 miljoner för ett projekt om undervisning och lärande i statistik och lika mycket får pedagogikforskaren Paul Horton för att studera skolmobbning. Litteraturvetaren Emma Eldelin får 5,7 miljoner kronor för att studera poetik och politik i samtidslitteraturen.

Inom teknik och naturvetenskap går det största bidraget till Eleni Stavrinidou, forskare i organisk elektronik, som får 5,2 miljoner kronor för att bygga upp forskning om elektroniska växter.

Sammantaget får Linköpings universitet 6,1 procent av anslagen från Vetenskapsrådet. Det är något mindre än i fjol (6,9%), men mer än får två år sedan (5,6%). LiU hamnar på sjunde plats vid en jämförelse mellan landets lärosäten. Störst anslag går till Karolinska Institutet, Uppsala universitet och Lunds universitet.

Bildtext: Marie Larsson, professor i molekylär virologi, har fått drygt sex miljoner kronor för att forska om HIV. Fotograf: Göran Billeson

 

 

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

Stdenter grupparbetar

Lärarstudenter har skapat AI-kurser för Kenya

På landsbygden i Kenya råder det brist på både el, internet och utbildningsmöjligheter. Då kan nya verktyg vara en väg framåt. Studenter på Ämneslärarprogrammet har under hösten utvecklat kurser för yrkesutbildningar i Kenya med hjälp av AI.

Man håller fram guldfärgad platta (Urban Forsberg).

Han har en nyckel för att lösa halvledarbristen

Bristen på halvledarmaterial blir alltmer akut. Vid LiU bedrivs materialforskning i nära samarbete med industrin för att på sikt öka tillverkningstakten av halvledare i Europa.

Montage av två personer.

De blir nya Wallenberg Academy Fellows vid LiU

Forskarna Olaf Hartig och Alexander Gillett har utsetts till Wallenberg Academy Fellows vid LiU. Genom det femåriga forskningsanslaget ges unga forskare möjlighet att göra viktiga vetenskapliga genombrott.