Yoga på distans med LiU-utvecklad app

Ett forskningsprojekt vid LiU hade behov av en app för att studera hälsoeffekter av yoga på distans. De vände sig till IT-avdelningen som kunde erbjuda projektledning, teknisk rådgivning och utveckling.

Bild på surfplatta i en fåtölj. På skärmen är en app öppen.Den LiU-utvecklade yoga-appen. Foto: Karin LinhardtIT-avdelningens projekt- och utvecklingsenhet driver utvecklingsprojekt kring de system och applikationer som universitetet använder. Ibland dyker det även upp förfrågningar om lite andra typer av projekt internt, som när en förfrågan om att utveckla en yoga-app dök upp från forskare på Institutionen för medicin och hälsa. Samarbeten av den här typen är något IT-avdelningen gärna genomför som ett stöd till forskningsverksamheten på LiU.

Yoga via länk och på egen hand

Appen skulle användas i en studie om hälsoeffekter av yoga på distans och involverade 200 deltagare. Deltagarna i studien skulle med stöd av en surfplatta kunna utföra yoga på egen hand och delta i schemalagd livesänd yoga med en instruktör. IT-avdelningens projektgrupp som bestod av projektledare Josefine Swahn och systemutvecklaren Thibault Durand hjälpte till att reda ut behov, komma med kostnadseffektiva och tillförlitliga lösningsförslag samt att utveckla en app.

– Det var ett väldigt diversifierat projekt. Vi har agerat mer som rådgivare än utvecklare i det här uppdraget och det var det de var i behov av. Ibland är det bra att lyssna på vad kunden behöver och sedan kunna ha en dialog för att komma fram till vad man ska göra, säger Thibault.

I appen som utvecklades av IT-avdelningen kunde deltagarna följa yogaprogram med bild- och ljudmaterial som vägledning och de kunde även läsa generell information om yoga. Ursprungstanken med den livesända yogan via videosamtal var att ha denna funktion inbyggd i appen men projektgruppen kom fram till att det skulle bli mer prisvärt och pålitligt att använda ett befintligt verktyg vars primära användningsområde var just videosamtal. För deltagarna i studien betydde det här att surfplattan som projektet tillhandahöll innehöll två appar istället för en.

Josefine och Thibault var ett väldigt bra bollplank och diskussionspartner i de olika teknikval vi behövde göra.
Anna Strömberg, professor, som leder forskningsstudien

Användarvänlighet viktigt

Det var viktigt att det skulle vara enkelt för deltagarna att hantera surfplattorna. Bland annat ställdes surfplattorna in så att de bara kunde användas till projektets två utvalda appar.

– Vi rekommenderade även att köpa en viss typ av surfplatta som tillät oss att styra inställningarna på ett bra sätt, men som också hade bra upplösning för att texten skulle vara enkel att läsa, säger Thibault.

Hanteringen skulle även vara smidig för forskarna och ett script adderades för att återställa surfplattan, så att flera grupper av deltagare kunde använda dem. Forskarna hade möjlighet till statistikuppföljning under projektets gång och även administrera deltagarna i ett eget gränssnitt.

– Det här var ett väldigt kul projekt. Det var också nytt för mig att jobba med forskare och lite annorlunda än det vi jobbar med vanligtvis. Det var roligt att de ville ha vår hjälp, säger Josefin Swahn.

Fotnot: Appen är utvecklad specifikt för forskningsprojektet och finns inte att ladda ner för privat bruk.

Läs mer

Yoga på distans för bättre hälsa (SVT nyheter, 2019-03-05)

Majbritt har provat live-yoga på nätet (SVT nyheter, 2019-03-05)

Kontakt

Relaterat innehåll