Länk till universitetets hemsida
Aktuellt


Nationellt kompetenscentrum för arbetslivsforskning

LiU etablerar ett av fyra nationella s.k. Excellence Center som stöds av VINNOVA med upp till 70 miljoner kronor under en tioårsperiod. Lika mycket satsas av universitetet och ytterligare lika mycket av övriga intressenter, dvs företag inom den privata och offentliga sektorn, näringslivsorganisationer och fackliga organisationer.

Det här är det första centret i sitt slag för forskning inom arbetslivsområdet. Tidigare liknande satsningar har enbart gjorts inom teknikområdet.

Arbetsnamnet är HELIX; Health, learning and innovation excellence, och forskningsområdet är rörlighetens betydelse för hälsa, lärande och innovationer. Rörlighet i det här sammanhanget syftar på möjligheterna att byta jobb och/eller yrke, att gå mellan olika sektorer på arbetsmarknaden men också att gå mellan arbetslöshet och arbete, eller sjukskrivningar och arbete.

Forskningsprogrammet leds av professor Per-Erik Ellström, Institutionen för beteendevetenskap. Ytterligare fem professorer vid LiU ingår i programmet. De är Kerstin Ekberg, arbetslivsinriktad rehabilitering, Jörgen Eklund, industriell arbetsvetenskap, Magnus Klofsten, innovationer och entreprenörskap, Lennart Svensson, sociologi, och Elisabeth Sundin, företagsekonomi, specialist på kvinnligt företagande. LiUs samtliga tre fakulteter är involverade, tillsammans med Arbetslivsinstitutet.

Programmet bygger också på ett brett samarbete med en lång rad intressenter med anknytning till arbetslivet, som företagen BT, Siemens, Rimaster och SAAB, samt Linköpings, Finspångs och Mjölby kommuner, Landstinget Östergötland, Försäkringskassan och regionförbundet Östsam.

Per-Erik Ellström är förstås väldigt glad över beskedet från VINNOVA.

- Vi var bara två sökande kvar i sista omgången, berättar han, vi tävlade med en ansökan från Chalmers där även Handelshögskolan var med.

Att LiUs ansökan vann tror han beror på dels ett innovativt tänkande kring rörligheten i arbetslivet och dess betydelse, inte minst för just innovationer, men också på det starka nätverk som står bakom ansökan, samt att det är bra forskare som ingår.

Nu vidtar arbetet med att skriva avtal med parterna och bygga upp organisationen, för start senast i januari 2006. Tolv doktorander ska antas, med början under 2007.

Mer information Per Erik Ellström. Se även www.vinnova.se.

2005-04-26
Länk till sidans topp

Informationsansvarig: Webbredaktionen