Avdelningen för cellbiologi (CELLB)

Här bedriver vi forskning om olika cellers uppbyggnad och funktion.

Forskningen involverar allt från genetiska och molekylära studier till studier av cellkommunikation och hur celler bygger upp vävnader och organismer. Genom att förstå cellbiologiska processer är målet för forskningen att på sikt hitta sätt att förebygga, diagnostisera och bota sjukdom.

Avdelningen är involverad i undervisning på medicinska och biomedicinska grundutbildningar och master’s program och bedriver dessutom forskarutbildning och post-doktoral utbildning.

Forskning

Kronisk lymfatisk leukemi

Studier av kronisk lymfatisk leukemi

KLL är den vanligaste leukemiformen i västvärlden och uppträder i heterogena former. Flera av dessa former bildar så kallade subset av stereotypa immunglobuliners (IG) tunga- och lätta kedjas komplementära diversitets regioner 3 (CDR3).

Experimentella och kliniska studier av psoriasis

Forskning vid Ingrid Asp Psoriasis Research Center kan delas in i tre delområden; cellbiologiska studier, immunologiska studier och genetiska studier.

Ingrid Asp Psoriasis Research Center

Experimentella och kliniska studier av psoriasis. Psoriasis är en vanlig hudsjukdom som drabbar cirka 3 % av befolkningen. Det är en immunologiskt medierad sjukdom som uppstår hos individer med en genetisk predisposition.

Nyheter

En bild på en axel som har psoriasis utslag.

Så vill Linköpingsforskarna hjälpa psoriasispatienter

Psoriasispatienter kan få bättre livskvalitet tack vare ny forskning vid Linköpings universitet. Två projekt får stöd från Psoriasisförbundet för att hitta nya behandlingar och förstå kopplingen till hjärtkärlsjukdom.

Maria Turkina porträttbild

LiU-forskare får medel för personalutbyte inom EU-projekt

Maria Turkina, forskare vid BKV, har fått medel för ömsesidigt utbyte av personal inom det fyraåriga EU-projektet BlueShellfish. - Det är ett spännande och inspirerande forskningssamarbete där vi kan stärka varandra med kompetens, säger Maria.

Covid-19 aktiverar flera slumrande virus – särskilt hos ME-patienter

Covid-19 väckte liv i virus som slumrat i kroppens celler sedan tidigare infektioner, och särskilt starkt hos personer med kroniskt trötthetssyndrom, eller ME/CFS. Fynden ger ny kunskap om sjukdomens orsaker och möjligheter till diagnosticering.

Kontakta oss

Medarbetare