Avdelningen för läkemedelsforskning (LAFO)

Inom avdelningen för läkemedelsforskning bedrivs forskning och utbildning inom olika delar av läkemedelsverkan och användning. Våra huvudsakliga forskningsämnen är Anestesiologi, Farmakologi, Klinisk farmakologi, Njurmedicin, Laboratorievetenskap och Rättskemi.

Namnet Avdelningen för Läkemedelsforskning är delvis missvisande för all den forskning som bedrivs på LÄFO, de akademiska ämnen som forskas inom är inte bara farmakologi och klinisk farmakologi utan även anestesi, njurmedicin, rättstoxokologi och laboratorievetenskap (= huvudämnet för biomedicinska analytiker).

Den största forskningsgruppen på LÄFO leds av Stig Linder som sysslar med utveckling av nya cancerläkemedel. Henrik Greens grupp jobbar med farmkokinetik och farmakogenetik vid cancer och det gör även Malin Lindkvist Apell och Kourosh Lotfis grupper. Huvudfokus för Fredrik Palms grupp är mekanismer för njurskador vid Diabetes, medan Mårten Segelmarks grupp sysslar med autoantikroppar vid inflammatoriska njursjukdomar. Dick Wågsäter forskningsgrupp använder djurmodeller för att utveckla ny behandling mot bråckbildning på kroppspulsådern (aorta aneurysm). Michelle Chew forskar kring blodförgiftning och Christina Eintrei kring verkningsmekanismer för narkosgaser.

ForskningVisa/dölj innehåll

NyheterVisa/dölj innehåll

Kontakta ossVisa/dölj innehåll

OrganisationVisa/dölj innehåll