Avdelningen för neurobiologi (NEURO)

Vid avdelningen bedrivs forskning om nervsystemet och de sensoriska organen.

Forskningen inkluderar studier av funktioner hos jonkanaler i olika typer av celler, av hur olika neuronala system, såsom hörsel, syn och känsel, är organiserade och fungerar, samt av mekanismerna bakom degenerativa sjukdomar i det centrala nervsystemet.

Målet för vår forskning är att hitta sätt att förebygga, diagnosticera och bota sjukdom i nervsystemet och de sensoriska organen, genom att förstå systemens organisation och funktionella mekanismer.

Avdelningen är involverad i undervisning på medicinska och biomedicinska grundutbildningar och mastersprogram, och bedriver forskarutbildning och post-doktoral utbildning.

Forskning

Medium puffbild till Pantazislabbet vid BKV.

Pantazislabbet

I Pantazis-laboratoriet använder vi banbrytande experimentella tekniker och beräkningsmetoder för att förstå jonkanalernas funktion i relation till deras komplexa struktur.

Morrisons forskargrupp

Morrisons forskargrupp: Embodied Brain Lab undersöker emotionella och sociala aspekter av både beröring och smärta och hur dessa påverkar - och påverkas av - beteende.

personer i lab.

Igelströms forskargrupp

Sinnesintryck kan vara överväldigande eller svåra att förstå när en lever med autism eller ADHD. Vi använder psykologiska tester, virtual reality-spel och hjärnavbildning för att testa perception och kognitiv funktion hos dessa personer.

Nyheter

Forskaren Antonios Pantazis sitter på sitt kontor och visar sin 3D-modell av jonkanaler i olika färger.

Antonios Pantazis kanaliserar sin passion för jonkanaler

Antonios Pantazis tilldelas Eric K. Fernströms pris till yngre, särskilt lovande och framgångsrika forskare. Han försöker reda ut de molekylära mekanismerna för jonkanaler och deras roll i olika sjukdomar, såsom epilepsi och hjärtrytmrubbningar.

Forskare i labb.

Forskning inom medicin och hälsa får 67 miljoner från VR

Vetenskapsrådet, VR, har beslutat om bidrag inom flera utlysningar inom medicin och hälsa. Forskning vid LiU har beviljats 67 miljoner kronor. Forskningen handlar bland annat om digitala tvillingar, beroende och kronisk smärta.

illustration av en hjärna

Betydelsefull utdelning till Parkinsonforskning

Stiftelsen för Parkinsonforskning delade i år ut ett ovärderligt stöd om 3,1 miljoner till elva forskningsprojekt vid LiU, som alla syftar till att förbättra livet för personer som drabbats av Parkinson sjukdom eller andra neurologiska sjukdomar.

Ledning och administration

Medarbetare