Avdelningen för neurobiologi (NEURO)

Vid avdelningen bedrivs forskning om nervsystemet och de sensoriska organen.

Forskningen inkluderar studier av funktioner hos jonkanaler i olika typer av celler, av hur olika neuronala system, såsom hörsel, syn och känsel, är organiserade och fungerar, samt av mekanismerna bakom degenerativa sjukdomar i det centrala nervsystemet.

Målet för vår forskning är att hitta sätt att förebygga, diagnosticera och bota sjukdom i nervsystemet och de sensoriska organen, genom att förstå systemens organisation och funktionella mekanismer.

Avdelningen är involverad i undervisning på medicinska och biomedicinska grundutbildningar och mastersprogram, och bedriver forskarutbildning och post-doktoral utbildning.

Forskning

Nyheter

Ledning och administration

Medarbetare