Avdelningen för handikappvetenskap (AHV)

Många människor är, av olika orsaker, förhindrade att delta i arbetsliv, sociala sammanhang eller i fritidsaktiviteter. Vid avdelningen för handikappvetenskap forskar vi kring olika funktionshinder, där vi bland annat mäter och jämför påverkan och grad av funktionsnedsättning. Fokus ligger på kognition och kommunikation, det vill säga på de processer som sker i hjärnan när vi tar emot, bearbetar och förmedlar information.

En stor del av vår forskning handlar om hörsel och dövhet, men också om kognitiva förutsättningar för kommunikation hos andra grupper, t.ex. personer med utvecklingsstörning och autism. 

Syftet med vår forskning är att öka kunskapen om funktionshinder i samhället och därmed bidra till att förbättra förhållandena för personer med funktionsnedsättning. 

Forskning
Visa/dölj innehåll

Projekt
Visa/dölj innehåll

Artiklar
Visa/dölj innehåll

Utbildning
Visa/dölj innehåll

Examen
Visa/dölj innehåll

Avhandlingar
Visa/dölj innehåll

Medarbetare
Visa/dölj innehåll

Kontakt
Visa/dölj innehåll