Avdelningen för handikappvetenskap (AHV)

Många människor är, av olika orsaker, förhindrade att delta i arbetsliv, sociala sammanhang eller i fritidsaktiviteter. Vid avdelningen för handikappvetenskap forskar vi kring olika funktionshinder, där vi bland annat mäter och jämför påverkan och grad av funktionsnedsättning. Fokus ligger på kognition och kommunikation, det vill säga på de processer som sker i hjärnan när vi tar emot, bearbetar och förmedlar information.

En stor del av vår forskning handlar om hörsel och dövhet, men också om kognitiva förutsättningar för kommunikation hos andra grupper, t.ex. personer med utvecklingsstörning och autism. 

Syftet med vår forskning är att öka kunskapen om funktionshinder i samhället och därmed bidra till att förbättra förhållandena för personer med funktionsnedsättning. 

ProjektVisa/dölj innehåll

ArtiklarVisa/dölj innehåll

UtbildningVisa/dölj innehåll

ExamenVisa/dölj innehåll

AvhandlingarVisa/dölj innehåll

MedarbetareVisa/dölj innehåll

KontaktVisa/dölj innehåll