Examensarbete vid Energisystem

Examensarbetet, eller exjobb som det vanligen kallas, ger dig möjlighet att testa dina teoretiska kunskaper i praktiken och få en bra merit till ditt CV. Här på sidan hittar du aktuella exjobbserbjudanden från avdelningen energisystem.

Aktuella exjobbserbjudanden vid Energisystem

EXAMENSARBETE: UTREDNING AV KYLACKUMULATORS EFFEKT

GRUNDINFORMATION OM UPPDRAGET
Jönköping Energi äger och driver ett fjärrkylanät som är lokaliserat till de centrala delarna av Jönköping. Basproduktionen sker genom att tillvarata kallt vatten från Vättern. Denna produktion täcker större delen av årsbehovet.

Detta examensarbete syftar till att utreda möjligheter och lönsamheter i att bygga en kylackumulator för att kunna optimera produktionen av fjärrkyla. Uppdraget innefattar en systemstudie av fjärrkylanätet, utreda möjlig lokalisering, investeringskostnad och jämföra den med alternativa lösningar för att tillgodose efterfrågan.

Utredningen kommer att innefatta momenten omvärldsanalys, energiberäkningar, insamling av data, investeringsberäkningar, miljöaspekter mm.

DIN PROFIL
Detta examensarbete riktas mot ingenjörsutbildningar inom process, maskin eller drift.

MER INFORMATION
Välkommen att kontakta Magnus Olsson, på tel. 036-10 82 08 eller Anna Johansson, HR-specialist, på tel. 036-10 32 69 för mer information. Sista ansökningsdagen är 8 januari men exjobbet kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Så ansök redan idag!

Examensarbetet kan till viss del ske på distans. För ett väl utfört examensarbete betalas en ersättning. 

På grund av att vi är en samhällsviktig verksamhet kommer du att säkerhetsprövas. 

OM JÖNKÖPING ENERGI
Nu och i framtiden har vi vår bas i infrastruktur och produktion. Vi är en samhällsviktig verksamhet och en lokal aktör som drivs av att skapa effektiva och innovativa energi- och kommunikationslösningar till våra kunder för att bidra till ett hållbart samhälle. Medarbetarnas kompetens och lokalkännedom säkerställer leveranser och tjänster med hög kvalitet. Vi är och kan vara stolta över det vi tillsammans åstadkommer! Vår vision är En god kraft för ett gott samhälle.

Jönköping Energi

Läs mer om tidigare exjobb

Organisation