Informatik (INFOR)

Vid Avdelningen för informatik bedrivs forskning, forskarutbildning och grundutbildning på grundläggande och avancerad nivå. Forskningen bidrar till kunskap om hur IT-system utvecklas och används av människor i organisationer och i samhället som en del i en ökad digitalisering.

Utbildning

Ämnet informatik behandlar utveckling, användning, förändring och värdering av informationssystem samt förändringsarbete. Informatikämnet bildar huvudsaklig profil i det systemvetenskapliga kandidatprogrammet (SVP), magister-/masterprogrammet i IT och management samt fristående kurser i informatik. Utbildningarna är attraktiva och har ett högt söktryck eftersom våra nyexaminerade studenter är mycket eftertraktade på arbetsmarknaden.

Fristående kurser

Kommande disputationer

26 oktober 2018

Disputation inom informationssystemutveckling med inriktning räddningssystem: Kayvan Yousefi Mojir

kl. 09.00 – 12.00 Acas, A-huset, ingång 17, plan 2, Campus Valla

Kayvan Yousefi Mojir, vid Avdelningen för Informatik, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling försvarar sin avhandling med titeln "Information Systems Development for Emerging Public Sector Cross-sector Collaborations The Case of Swedish Emergency Response". Disputationen hålls på svenska och är öppen för allmänheten. 

Kontakt

Forskning

Forskningen handlar om att utveckla, använda, förändra och värdera IT i organisationers, myndigheters och företags verksamheter. Forskningen och forskarutbildningen inom ämnet bedrivs under benämningen informatik eller informationssystemutveckling och sker i flitig samverkan med externa partners i offentlig sektor och i näringslivet samt med nationella och internationella partners.

Nyheter och reportage

Kontakt

Generella frågor och studentärenden

Adress

Besöksadress

Avdelningen för informatik

Linköpings universitet
Infart 1, Hans Meijers väg
A-huset, ingång 17-19
Campus Valla, Linköping

Postadress

Linköpings universitet

Avdelningen för informatik
Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
581 83 Linköping

Om institutionen