Informatik (INFOR)

Vid Avdelningen för informatik bedrivs forskning, forskarutbildning och grundutbildning på grundläggande och avancerad nivå. Forskningen bidrar till kunskap om hur IT-system utvecklas och används av människor i organisationer och i samhället som en del i en ökad digitalisering.

Forskning i informatik

Forskningen handlar om att utveckla, använda, förändra och värdera IT i organisationers, myndigheters och företags verksamheter. Forskningen och forskarutbildningen inom ämnet bedrivs under benämningen informatik eller informationssystemutveckling och sker i flitig samverkan med externa partners i offentlig sektor och i näringslivet samt med nationella och internationella partners.

Utbildning i informatik

Ämnet informatik behandlar utveckling, användning, förändring och värdering av informationssystem samt förändringsarbete. Informatikämnet bildar huvudsaklig profil i det systemvetenskapliga kandidatprogrammet (SVP), magister-/masterprogrammet i IT och management samt fristående kurser i informatik. Utbildningarna är attraktiva och har ett högt söktryck eftersom våra nyexaminerade studenter är mycket eftertraktade på arbetsmarknaden.

Forskning

Utbildning

Forskarutbildning

Nyheter och reportage

Kontakt

Medarbetare

Om institutionen