Informatik (INFOR)

Vid avdelningen för informatik bedrivs forskning, forskarutbildning och grundutbildning på grundläggande och avancerad nivå. Forskningen bidrar till kunskap om hur IT-system utvecklas och används av människor i organisationer och i samhället som en del i en ökad digitalisering.

Forskning i informatik

Forskningen handlar om att utveckla, använda, förändra och värdera IT i organisationers, myndigheters och företags verksamheter. Forskningen och forskarutbildningen inom ämnet bedrivs under benämningen informatik eller informationssystemutveckling och sker i flitig samverkan med externa partners i offentlig sektor och i näringslivet samt med nationella och internationella partners.

Utbildning i informatik

Ämnet informatik behandlar utveckling, användning, förändring och värdering av informationssystem samt förändringsarbete. Informatikämnet bildar huvudsaklig profil i det systemvetenskapliga kandidatprogrammet (SVP), magister-/masterprogrammet i IT och management samt fristående kurser i informatik. Utbildningarna är attraktiva och har ett högt söktryck eftersom våra nyexaminerade studenter är mycket eftertraktade på arbetsmarknaden.

Forskning

Utbildning

Forskarutbildning

Kontakt

Besöksadress

Infart 1, Hans Meijers väg
A-huset, ingång 13-19
Campus Valla
Linköping

Postadress

Linköpings universitet
Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
581 83 Linköping

GPS-koordinater

WGS 84 (lat, lon):
N 58° 24.0548', E 15° 34.6028'
WGS 84 decimal (lat, lon):
58.400913, 15.576714
RT90:
6475328, 1486641
SWEREF99:
6473491, 533707

Studentärenden och generella frågor

Medarbetare

Om institutionen