Biomolekylär och organisk elektronik (BIORG)

Forskning inom biomolekylär och organisk elektronik fokuserar på utveckling av organisk elektronik för energiomvandling och lagring.

I synnerhet fokuserar vi på organiska solceller och biopolymerbaserade elektroder, och kombination av biologiska makromolekyler med syntetiska konjugerade polymerer för supramolekylär materialmontering.

Avdelningschef
Visa/dölj innehåll

Medarbetare
Visa/dölj innehåll