Teknisk biologi (BIOTK)

Vi forskar inom teknisk biologi med inriktning mot industriell bioteknik.

Medarbetare

Avdelningschef