Teknisk biologi (BIOTK)

Vi forskar inom teknisk biologi med inriktning mot industriell bioteknik.

Avdelningschef
Visa/dölj innehåll

Medarbetare
Visa/dölj innehåll