Komplexa material och system (COMADE)

Vår forskning fokuserar på innovativa enhetskoncept som görs möjligt genom de specifika egenskaperna hos de(t) aktiva material som bygger upp dem.

Den intressantaste funktionen för oss är omvandlingen av hållbara energikällor, särskilt solljus eller värme, till elektricitet. Enheterna som används för detta sträcker sig från organiska solceller till termogeneratorer och spärrhakar. Dessutom arbetar vi med material och utrustning för datalagring baserade på organisk ferroelektronik.

Avdelningschef
Visa/dölj innehåll

Medarbetare
Visa/dölj innehåll

Vår forskning
Visa/dölj innehåll