Ekologisk och miljövetenskaplig modellering (ECOMOD)

Avdelningen för ekologisk och miljövetenskaplig modellering bedriver mångsidig forskning med kvantitativ metod och systemtänkande som gemensam nämnare.

Avdelningen är indelad i fem forskargrupper:

  • Teoretisk samhällsekologi - forskningsledare György Barabas
  • Ekologiska nätverk och samhällsekologi - forskningsledare Anna Eklöf 
  • Statistisk och beräkningsmodell för ekologi och epidemiologi - forskningsledare Tom Lindström
  • Hållbar förvaltning av naturresurser i städer och på landsbygden - forskningsledare Geneviève Metson
  • Ekologiska data i stor skala för samhället - forskningsledare Uno Wennergren

Våra medarbetare har olika akademiska bakgrunder - biologer, fysiker, matematiker och miljövetare.

Kontakt Visa/dölj innehåll

Medarbetare Visa/dölj innehåll

Forskning Visa/dölj innehåll

Utbildning Visa/dölj innehåll

Nyheter Visa/dölj innehåll

Organisation Visa/dölj innehåll