Ekologisk och miljövetenskaplig modellering (ECOMOD)

Avdelningen för ekologisk och miljövetenskaplig modellering bedriver mångsidig forskning med kvantitativ metod och systemtänkande som gemensam nämnare.

Avdelningen är indelad i fem forskargrupper:

  • Teoretisk samhällsekologi - forskningsledare György Barabas
  • Ekologiska nätverk och samhällsekologi - forskningsledare Anna Eklöf 
  • Statistisk och beräkningsmodell för ekologi och epidemiologi - forskningsledare Tom Lindström
  • Hållbar förvaltning av naturresurser i städer och på landsbygden - forskningsledare Geneviève Metson
  • Ekologiska data i stor skala för samhället - forskningsledare Uno Wennergren

Våra medarbetare har olika akademiska bakgrunder - biologer, fysiker, matematiker och miljövetare.

Kontakt

Forskning

Utbildning

Nyheter

Vildsvin.

Bättre viltövervakning med ny beräkningsmetod

Ökar eller minskar viltpopulationerna i Sverige? Det är svårt att räkna vilda djur, men antalet som fälls genom jakt ger en indikation. Nu blir statistiken tydligare och mer användbar med en ny modell för att beräkna hur mycket vilt som jagas.

Två unga kvinnor tar prover i en odling framför flervåningshus.

Stadsodling - bara gott eller också en risk?

I många städer märks ett växande intresse för att odla ätbart. Närodlade grönsaker, frisk luft och social gemenskap lockar. Men finns det också en baksida av stadsodling i form av läckage av näringsämnen till vattendrag? Det vill forskare ta reda på.

stadsodlare skördar grönsaker

Drygt 49 miljoner till forskning om hållbar utveckling

Tio forskare vid LiU har beviljats pengar i olika utlysningar från Formas forskningsråd. Forskning om urbana odlingsområden, möjligheterna att ta bort redan gjorda koldioxidutsläpp och värphönsens välfärd är några av projekten som finansieras.

Återskapa länken till fosforkretsloppet

Geneviève Metson till the Atlantic: “We have a too-little-too-much problem”

Uno Wennergren vid ett stall och en gödselhög.

Hållbart jordbruk minskar svält och övergödning

Från jord till bord och sedan tillbaka igen – så borde näringsämnena röra sig i ett kretslopp. Uno Wennergren forskar om hur vi bättre ska kunna ta tillvara gödsel för att förhindra både hunger och problem med övergödning.

fjäril på hustak i storstad

Rovdjuren dör ut först när lämpliga livsmiljöer försvinner

Vad händer i ekosystem när olika arters livsmiljöer försvinner? Forskare vid LiU visar i en ny studie att när växter och djur förlorar lämpliga livsmiljöer är det rovdjuren högst upp i näringskedjan som dör ut först.

Organisation