Molekylär fysik (MOLFY)

Vi utvecklar och använder koncept inom fysik och kemi för att lösa problem med biologisk och biomedicinsk relevans. Vår verksamhet spänner från grund- till tillämpad forskning.

Avdelningschef

Medarbetare

Nyheter