Teoretisk biologi (TEOBI)

Forskningen inom avdelningen för teoretisk biologi är baserad på matematisk modellering. Med detta tillvägagångssätt studerar vi strukturen och dynamiken hos olika typer av storskaliga biologiska system, såsom ekologiska och epidemiologiska system.

Våra medlemmar har olika akademisk bakgrund; vissa är rena biologer, andra är matematiker eller en kombination av båda.

Vår forskning

Avdelningschef

Medarbetare