Avdelningen för teoretisk biologi (TEOBI)

Avdelningen för teoretisk biologi bedriver mångsidig forskning med kvantitativ metod och systemtänkande som gemensam nämnare. Vi studerar struktur, dynamik och hållbarhetseffekter av vitt skilda ekologiska och socio-ekologiska system.

I vårt arbete använder vi alltså en kvantitativ metod och stora datamängder, men det vi studerar varierar kraftigt: Från näringsvävar i Östersjön och sjukdomsspridning bland boskap i USA till globala jordbruksklyftor för näringsämnen. 

Avdelningen är indelad i fem forskargrupper:

  • Teoretisk samhällsekologi
  • Ekologiska nätverk och samhällsekologi
  • Statistisk och beräkningsmodell för ekologi och epidemiologi
  • Hållbar förvaltning av naturresurser i städer och på landsbygden
  • Ekologiska data i stor skala för samhället

Teoretisk biologi har medlemmar med vitt skilda akademiska bakgrunder och in inom avdelningen ryms biologer, fysiker, matematiker och miljövetare.

KontaktVisa/dölj innehåll

ForskargrupperVisa/dölj innehåll

ForskningVisa/dölj innehåll

UtbildningVisa/dölj innehåll

NyheterVisa/dölj innehåll

OrganisationVisa/dölj innehåll