Teoretisk biologi (TEOBI)

Forskningen inom avdelningen för teoretisk biologi är baserad på matematisk modellering. Med detta tillvägagångssätt studerar vi strukturen och dynamiken hos olika typer av storskaliga biologiska system, såsom ekologiska och epidemiologiska system.

Våra medlemmar har olika akademisk bakgrund; vissa är rena biologer, andra är matematiker eller en kombination av båda.

Forskning vid avdelningen Teoretisk biologi
Visa/dölj innehåll

Avdelningschef
Visa/dölj innehåll

Medarbetare
Visa/dölj innehåll