Institutionen för klinisk och experimentell medicin (IKE)

IKE är en av Linköpings universitets största institutioner med verksamhet inom framförallt den medicinska fakulteten.

PipetteringFoto: Thor Balkhed

Inom grundutbildningen ansvarar IKE för huvuddelen av läkarprogrammet. Dessutom ansvarar IKE för hela logopedutbildningen, samt större delen av utbildningen inom medicinsk biologi. Institutionen utexaminerar årligen cirka 40 medicine doktorer.

Vi bedriver ledande forskning med både spets och bredd inom ett stort spektrum av modern biomedicin; från detaljerade molekylära och cellulära studier till genetik, klinisk forskning och epidemiologi.

Forskningsverksamheten har expanderat kraftigt de senaste åren och befinner sig fortsatt i en mycket positiv utveckling. Några av våra starkaste områden med forskning av mycket hög klass handlar om neurobiologi, genetik, cancer- och blodcellsforskning, samt regenerativ medicin och systemmedicin.

IKE är värd för fyra strategiska forskningsområden inom Systemneurobiologi, Molekylär medicin, Infektions- och inflammationsforskning samt Cancer som alla får särskilt stöd från Linköpings universitet och Region Östergötland. Dessutom ingår det nationella kunskapscentret Barnafrid, finansierat av Socialstyrelsen.

Läs mer om vår forskning >>

IKE:s forskning och undervisning är organiserad i åtta avdelningar. Därtill finns avdelningen för verksamhetsstöd samt avdelningen för service och infrastruktur.

IKEs organisationsträd

 

Utskriftsvänlig organisationsbild

Ledning

Nyheter

Nyheter från IKE

Nyheter från Medicinska fakulteten

Forskning

Utbildning

Avdelningar

Medarbetare

Adresser

Postadress

Linköpings universitet

Institutionen för klinisk och experimentell medicin

581 83 Linköping

Besöksadress

IKE

Sandbäcksgatan 7, plan 2

Campus US