Institutionen för klinisk och experimentell medicin (IKE)

IKE är en av Linköpings universitets största institutioner med verksamhet inom framförallt den medicinska fakulteten.

PipetteringFoto: Thor Balkhed

Inom grundutbildningen ansvarar IKE för huvuddelen av läkarprogrammet. Dessutom ansvarar IKE för hela logopedutbildningen, samt större delen av utbildningen inom medicinsk biologi. Institutionen utexaminerar årligen cirka 40 medicine doktorer.

Vi bedriver ledande forskning med både spets och bredd inom ett stort spektrum av modern biomedicin; från detaljerade molekylära och cellulära studier till genetik, klinisk forskning och epidemiologi.

Forskningsverksamheten har expanderat kraftigt de senaste åren och befinner sig fortsatt i en mycket positiv utveckling. Några av våra starkaste områden med forskning av mycket hög klass handlar om neurobiologi, genetik, cancer- och blodcellsforskning, samt regenerativ medicin och systemmedicin.

IKE är värd för fyra strategiska forskningsområden inom Systemneurobiologi, Molekylär medicin, Infektions- och inflammationsforskning samt Cancer som alla får särskilt stöd från Linköpings universitet och Region Östergötland. Dessutom ingår det nationella kunskapscentret Barnafrid, finansierat av Socialstyrelsen.

Du kan läsa mer om vår verksamhet och våra avdelningar nedan.

Forskning
Visa/dölj innehåll

Nyheter
Visa/dölj innehåll

Nyheter från Medicinska fakulteten
Visa/dölj innehåll

Utbildning
Visa/dölj innehåll

.
Visa/dölj innehåll

Avdelningar

Kommande disputationer
Visa/dölj innehåll

26 april 2019

Disputation inom medicinsk vetenskap: Hanna Gustafsson Bragde

kl. 13.00 – 16.00 Originalet, Qulturum, Ryhov, Jönköping

Hanna Gustafsson Bragde vid Institutionen för klinisk och experimentell medicin (IKE) försvarar sin avhandling "Biomarkers of inflammation and intestinal mucosa pathology in celiac disease". Opponent är professor Ross McManus, Trinity College, Dublin, Ireland. För mer information kontakta Jan Söderman, e-post Jan.Soderman@rjl.se.

Kontakt

3 maj 2019

Disputation inom medicinsk vetenskap: Björn Westerlind

kl. 10.00 – 13.00 Qulturum, Ryhov, Jönköping

Björn Westerlind vid Institutionen för klinisk och experimentell medicin försvarar sin avhandling "Geriatric Aspects of Frail Nursing Home Residents. A Swedish Cohort study." Opponent är professor Lars-Olof Wahlund, Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige.

Kontakt

9 maj 2019

Disputation inom medicinsk vetenskap: Love Tätting

kl. 13.00 – 16.00 Belladonna, Campus US, ing. 76, plan 10

Love Tätting vid Institutionen för klinisk och experimentell medicin försvarar sin doktorsavhandling "Inflammatory response in Cancellous and Cortical Bone Healing". Opponent är professor Louis Gerstenfeld, Boston University School of Medicine, USA.

Kontakt

10 maj 2019

17 maj 2019

23 maj 2019

Disputation inom medicinsk vetenskap: Katarina Niward

kl. 09.00 – 12.00 Hugo Theorell, Hus 448, Våning: 9, Ingång: 7, Campus US

Katarina Niward vid Institutionen för klinisk och experimentell medicin försvarar sin avhandling "Towards Individualised Treatment of Tuberculosis" Opponent är professor Åse B Andersen, Syddansk Universitet i Odense. Handledare: Docent Thomas Schön, Länssjukhuset i Kalmar. För mer information kontakta Thomas Schön, e-post Thomas.schon@ltkalmar.se, telefon 070-2017560. 

Kontakt

24 maj 2019

Disputation inom medicinsk vetenskap: Louise Möller

kl. 09.00 – 12.00 Berzeliussalen, Ing 65, plan 9, Campus US

Louise Möller vid Institutionen för klinisk och experimentell medicin försvarar sin avhandling "Health, obstetric outcomes and reproduction in women with primary fear of childbirth or vulvar pain". Opponent är professor Malin Eberhard-Gran, Oslo universitet, Oslo, Norge.

Kontakt

Gunilla Sydsjö

Disputation inom medicinsk vetenskap: Lovisa Tobieson

kl. 13.00 – 16.00 Berzeliussalen, Hus 463, ingång 65, Campus US

Lovisa Tobieson vid Institutionen för klinisk och experimentell medicin (IKE) försvarar sin avhandling "Clinical aspects of surgically treated spontaneous intracerebral hemorrhage". Opponent är professor Mikael Svensson, Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige. För mer information kontakta Nils Marklund, e-post nils.marklund@liu.se.

Kontakt

Kontakta oss
Visa/dölj innehåll

Institutionsledning

Prefekt, proprefekter och administrativ chef

Medarbetare

Adress

Postadress

Linköpings universitet
Institutionen för klinisk och experimentell medicin
581 83 Linköping

Besöksadress

IKE:s ledning och kansli
Sandbäcksgatan 7, 2 tr
Campus US

Visa/dölj innehåll