Avdelningen för Cellbiologi (CELLB)

PipetteringFoto: Thor Balkhed

Här bedriver vi forskning om olika cellers uppbyggnad och funktion.

Forskningen involverar allt från genetiska och molekylära studier till studier av cellkommunikation och hur celler bygger upp vävnader och organismer.

Genom att förstå cellbiologiska processer är målet för forskningen att på sikt hitta sätt att förebygga, diagnostisera och bota sjukdom.

Avdelningen är involverad i undervisning på medicinska och biomedicinska grundutbildningar och master’s program och bedriver dessutom forskarutbildning och post-doktoral utbildning.

Medarbetare vid avdelningen
Visa/dölj innehåll

Nyheter
Visa/dölj innehåll

Forskning
Visa/dölj innehåll

Organisation
Visa/dölj innehåll