Centrum för social och affektiv neurovetenskap (CSAN)

CSAN integrerar kunskap och metoder från olika områden av neurovetenskapen, basal såväl som klinisk. CSAN förenar forskargrupper inom vuxenpsykiatri, barn- och ungdomspsykiatri, neurobiologi, klinisk neurofysiologi och neuroekonomi.

IKE-CSAN-puff

CSAN är utrustat med den senaste tekniken för forskningen som bedrivs, exempelvis kraftfulla verktyg som gör det möjligt att snabbt och exakt klippa och klistra i gensekvenserna i djurmodeller, likväl som att avbilda hjärnaktivitet hos patienter och försökspersoner.En förhoppning med forskningen är att kunna utveckla metoder som kan gripa in i hjärnans stressystem och på så vis minska ner aktiviteten där till en lägre nivå. På så vis skulle risken för stress och obehag, och därmed risken för återfall i missbruk, minska. Forskarna gör även stora framsteg inom det tvärvetenskapliga området, bland annat hur beslutsfattandet påverkas av sociala faktorer och neuroekonomi – hur hjärnan hanterar riskfyllda beslut.

Forskningsområdena rör främst:

  • Drogberoende, negativa känslor och stress
  • Fysisk beröring – hur påverkar den känslotillståndet och social anknytning?
  • Neuroekonomi – hur hanterar hjärnan riskfyllda beslut?
  • Smärta och inflammation
  • Interaktionen mellan affekt och beslutsfattande
  • Affektreglering hos ungdomar med självskadebeteende
  • Effekter av tidiga livstrauman på risk för beroende eller annan psykiatrisk sjuklighet

Forskningsledare
Visa/dölj innehåll

Forskning
Visa/dölj innehåll

Försökspersoner sökes
Visa/dölj innehåll

Studie om beslutsfattande

Vi söker svensktalande deltagare till en studie som utförs av forskare vid Centrum för social och affektiv neurovetenskap (CSAN).

Som en del av experimentet kommer du att få dricka en dryck som kan komma att innehålla alkohol (mängd motsvarande ca 0.6 promille blod-alkohol-koncentration) eller vatten. I samband med detta kommer du även att vägas, fylla i frågeformulär samt genomföra beslutsuppgifter framför en dator. Via länken nedan får du mer information.

Klicka här för att registrera dig till studien

Nyheter
Visa/dölj innehåll

Associerade forskningsgrupper
Visa/dölj innehåll

Ledning och administration
Visa/dölj innehåll

Medarbetare
Visa/dölj innehåll

 

Organisation
Visa/dölj innehåll