Centrum för social och affektiv neurovetenskap (CSAN)

CSAN integrerar kunskap och metoder från olika områden av neurovetenskapen, basal såväl som klinisk. CSAN förenar forskargrupper inom vuxenpsykiatri, barn- och ungdomspsykiatri, neurobiologi, klinisk neurofysiologi och neuroekonomi.

IKE-CSAN-puff

CSAN är utrustat med den senaste tekniken för forskningen som bedrivs, exempelvis kraftfulla verktyg som gör det möjligt att snabbt och exakt klippa och klistra i gensekvenserna i djurmodeller, likväl som att avbilda hjärnaktivitet hos patienter och försökspersoner.En förhoppning med forskningen är att kunna utveckla metoder som kan gripa in i hjärnans stressystem och på så vis minska ner aktiviteten där till en lägre nivå. På så vis skulle risken för stress och obehag, och därmed risken för återfall i missbruk, minska. Forskarna gör även stora framsteg inom det tvärvetenskapliga området, bland annat hur beslutsfattandet påverkas av sociala faktorer och neuroekonomi – hur hjärnan hanterar riskfyllda beslut.

Forskningsområdena rör främst:

  • Drogberoende, negativa känslor och stress
  • Fysisk beröring – hur påverkar den känslotillståndet och social anknytning?
  • Neuroekonomi – hur hanterar hjärnan riskfyllda beslut?
  • Smärta och inflammation
  • Interaktionen mellan affekt och beslutsfattande
  • Affektreglering hos ungdomar med självskadebeteende
  • Effekter av tidiga livstrauman på risk för beroende eller annan psykiatrisk sjuklighet

Forskningsledare
Visa/dölj innehåll

Forskning
Visa/dölj innehåll

Nyheter
Visa/dölj innehåll

Försökspersoner sökes
Visa/dölj innehåll

Ledning och administration
Visa/dölj innehåll

Associerade forskningsgrupper
Visa/dölj innehåll

Medarbetare
Visa/dölj innehåll

 

Organisation
Visa/dölj innehåll