Avdelningen för Logopedi, Audiologi och Otorhinolaryngologi (LOA)

Vid avdelningen bedrivs forskning inom området mänsklig kommunikation.  

HörselforskningForskningens huvudområden är forskning kring samtal med personer med kommunikativa funktionsnedsättningar, forskning kring tal- och språkstörningar hos barn samt tillämpad hörselforskning.

Ledning och administration

Medarbetare

Nyheter

Forskning

Organisation