Avdelningen för Logopedi, Audiologi och Otorhinolaryngologi (LOA)

Vid avdelningen bedrivs forskning inom området mänsklig kommunikation.  

HörselforskningForskningens huvudområden är forskning kring samtal med personer med kommunikativa funktionsnedsättningar, forskning kring tal- och språkstörningar hos barn samt tillämpad hörselforskning.

Ledning och administration
Visa/dölj innehåll

Nyheter
Visa/dölj innehåll

Forskning
Visa/dölj innehåll

Utbildning
Visa/dölj innehåll

Samverkan
Visa/dölj innehåll

Publikationer
Visa/dölj innehåll

2020

2019

Organisation
Visa/dölj innehåll