Avdelningen för mikrobiologi, infektion och inflammation (MII)

Vid avdelningen bedrivs forskning inom mikrobiologi, inflammation och infektionsmedicin.

MII-cells Foto: Pixabay

Inom mikrobiologin studeras främst sjukdomsframkallande bakterier, virus och parasiter och deras samspel med värdorganism (främst människan) och vektorn. Även vår bakteriella normalflora och dess interaktion med sjukdomsframkallande mikroorganismer och människan.

Inom immunologin studeras främst kroppens reaktion på sjukdomsframkallande mikroorganismer. Inflammation kan uppkomma som ett svar på en infektion, men också uppstå då kroppens immunförsvar reagerar på och angriper den egna vävnaden. Kronisk inflammation uppstår när infektionen inte oskadliggörs av immuncellerna som rört sig ut i vävnaden, eller om vävnadsskador inte repareras.

Vår forskning har mikroorganismernas samspel med värden och värdens svar på infektionen som gemensam nämnare och berör fästingburna infektioner, tuberkulos och co-infektioner, cellsignalering och cellrörelsens betydelse för bland annat inflammatoriska tillstånd, uppkomsten av biofilm och kroniska inflammationer i tarm.

Avdelningen deltar i och stöder undervisningen i främst Biomedicinska analytikerprogrammet, Läkarprogrammet och programmen i Medicinsk biologi, Experimental and Industrial Biomedicine, Experimental and Medical Biosciences och Teknisk biologi och bedriver forskarutbildning och post-doktoral utbildning.

Medarbetare vid avdelningen
Visa/dölj innehåll

Forskning
Visa/dölj innehåll

Utbildning
Visa/dölj innehåll

Nyheter
Visa/dölj innehåll

Organisation
Visa/dölj innehåll