Avdelningen för mikrobiologi och molekylär medicin (MMM)

Vid MMM bedrivs forskning inom olika ämnesområden som alla har mer eller mindre stark anknytning till våra folksjukdomar. Vi forskar bland annat på cancer, stamceller, koagulation, infektionssjukdomar och neurodegenerativa sjukdomar.

PipetteringFoto: Thor Balkhed

Bakgrunden till avdelningens benämning är dels den långa tradition av mikrobiologisk och infektionsmedicinsk forskning som har bedrivits i huset sedan 80-talet, dels att flera nya framgångsrika forskargrupper har flyttat in i avdelningens lokaler under senare år verksamma inom olika medicinskt relaterade områden och som använder modern molekylärbiologi i sin forskning. 

Forskarna vid avdelningen är i stor utsträckning verksamma inom Läkarprogrammet, programmet för Medicinsk Biologi och inom Biomedicinska analytikerutbildningen.

Nyheter

Forskning

Medarbetare

Organisation

Ledning och administration