Avdelning för neurobiologi (NEUROB)

Vid avdelningen bedrivs forskning om nervsystemet och de sensoriska organen.

Nerveceller illustrationBild: iStock/muzon

Forskningen inkluderar studier av funktioner hos jonkanaler i olika typer av celler, av hur olika neuronala system, såsom hörsel, syn och känsel, är organiserade och fungerar, samt av mekanismerna bakom degenerativa sjukdomar i det centrala nervsystemet. 

Målet för vår forskning är att hitta sätt att förebygga, diagnosticera och bota sjukdom i nervsystemet och de sensoriska organen, genom att förstå systemens organisation och funktionella mekanismer.

Avdelningen är involverad i undervisning på medicinska och biomedicinska grundutbildningar och mastersprogram, och bedriver forskarutbildning och post-doktoral utbildning.

Forskning
Visa/dölj innehåll

Ledning och administration
Visa/dölj innehåll

Medarbetare
Visa/dölj innehåll

Nyheter
Visa/dölj innehåll

Organisation
Visa/dölj innehåll