Avdelningen för neuro- och inflammationsvetenskap (NIV)

Kylda proverFoto: Thor Balkhed

Avdelningen för neuro- och inflammationsvetenskap består av ett flertal kliniska ämnesområden som immunologi, allergologi, reumatologi, patologi, arbets- och miljömedicin, geriatrik, neurovetenskap och oftalmologi.

Vårt mål är att bedriva undervisning och forskning inom dessa ämnesområden, vilka har kroppens försvarssystem som gemensam nämnare, på ett så högkvalitativt vis att en gedigen förståelse för inflammationens betydelse för hälsan och en nyfikenhet att delta i forskningen ska uppnås.

Medarbetare vid avdelningen
Visa/dölj innehåll

Nyheter
Visa/dölj innehåll

Forskning
Visa/dölj innehåll

Organisation
Visa/dölj innehåll