Avdelningen för Verksamhetsstöd (VS)

Vi stödjer kärnverksamheten på Institutionen för klinisk och experimentell medicin, IKE.

KopiatorrumFoto: Thor Balkhed

Verksamhetsstöds primära uppdrag är först och främst att stödja IKEs omfattande kärnverksamhet. För att uppnå målet ett professionellt och ändamålsenligt verksamhetsstöd arbetar vi löpande med utveckling och effektivisering så att våra resurser och kompetenser kommer till nytta på bästa sätt.

Arbetssättet inom den administrativa gruppen kännetecknas av ”team, resurs och flexibilitet”. Verksamhetsstöd innefattar administration inom ekonomi, HR/personal, utbildning, ledningsstöd, information, verksamhetsnära administration, inköp/upphandling, registratur, IT och webb både inom grund- och forskarutbildningen.

Verksamhetsstöd genomför en samlad utvärdering av administrationen vartannat år, i syfte att fånga upp kärnverksamhetens behov och uppfattning om administrationen. Utifrån utvärderingen har olika utvecklingsområden identifierats. Det som gläder oss extra mycket är att det samlade indexet utifrån utvärderingen för hela den administrativa gruppen har ett värde om 4,5 (lägst 1 och högst 6).

Du hittar oss  i korsningen Sandbäcksgatan – Lasarettsgatan.

Bild på husetFoto: Thor Balkhed

Medarbetare
Visa/dölj innehåll

Organisation
Visa/dölj innehåll