Institutionen för kultur och kommunikation (IKK)

Vid Institutionen för kultur och kommunikation samlas mer än 20 ämnen inom humaniora och estetisk verksamhet i miljöer där grundutbildning och forskning samverkar. Vi har ett stort utbud av fristående kurser, ett antal program och våra ämnen utgör en viktig del av LiU:s lärarutbildning. Forskning bedrivs inom Filosofi, Kulturvetenskaper, Pedagogiskt arbete, Språk och kultur samt vid Centrum för tillämpad etik (CTE). Vid institutionen finns även Musik vid Linköpings universitet som samordnar musiklivet vid LiU genom sin kör- och orkesterverksamhet.

Institutionsledning

Avdelningar och centrumbildningar

Forskning

Forskarutbildningsämnen

Utbildning

Program

Aktuellt

Nyhetsartiklar

Aktiviteter

21 oktober 2018

Konsert: Better is Peace - en konsert i fredens tecken

kl. 16.00 – 18.15 De Geerhallen, Norrköping

Denna konsert är en nutida och mångkulturell manifestation mot krigets fasor med hopp om fred! Körerna Chorus Lin, Den Akademiska damkören Linnea, Linköpings Studentsångare samarbetar här med Linköpings Akademiska Orkester för att ge Östgötapubliken en stark musikalisk upplevelse till 100-årsminnet av första världskrigets slut.

Kontakt

24 oktober 2018

Högre seminarium - Språk och kultur

kl. 16.00 – 18.00 Sal IKK4260, hus Key, campus Valla

Välkomna till ett högre seminarium vid forskningsmiljön Språk och kultur (IKK) med Katherine Dashper, PhD, School of Events, Tourism and Hospitality Management, Leeds Beckett University, UK, som kommer att tala om "Interspecies communication: Human-horse collaboration in leisure, events and tourism". Seminariet är öppet för alla, ingen anmälan behövs.

Kontakt

16 november 2018

Disputation inom språk och kultur: Lars Liljegren

kl. 10.15 – 12.00 Hörsal Key, Hus Key, Campus Valla

Lars Liljegren, vid Institutionen för kultur och kommunikation, försvarar sin avhandling med titeln "The Taming of a Viking: August Strindberg, Translation and Post-Victorian Censorship” . Opponent är Dirk Delabastita, professor, Université de Namur. Disputationen hålls på engelska och är öppen för allmänheten.

Kontakt

7 december 2018

Disputation inom pedagogiskt arbete med ämnesdidaktisk inriktning: Helen Winzell 

kl. 13.15 – 15.00 Hörsal Key 1, Hus Key, Campus Valla

Helen Winzell, vid Institutionen för kultur och kommunikation, försvarar sin avhandling med titeln "Lära för skrivundervisning. En studie om skrivdidaktisk kunskap i ämneslärarutbildningen och läraryrket". Opponent är Per Holmberg, professor, Göteborgs universitet. Disputationen hålls på svenska och är öppen för allmänheten.

Kontakt

IKK i sociala medier

Medarbetare vid IKK

Adresser

E-post

registrator@ikk.liu.se

Besöksadress

Hus Key, Campus Valla, Linköping

Hus Key
Campus Valla
Linköping

Postadress

Linköpings universitet
Institutionen för kultur och kommunikation (IKK)
581 83 Linköping

Här finns vi: