Institutionen för kultur och kommunikation (IKK)

Vid Institutionen för kultur och kommunikation samlas mer än 20 ämnen inom humaniora och estetisk verksamhet i miljöer där grundutbildning och forskning samverkar. Vi har ett stort utbud av fristående kurser, ett antal program och våra ämnen utgör en viktig del av LiU:s lärarutbildning. Forskning bedrivs inom Filosofi, Kulturvetenskaper, Pedagogiskt arbete, Språk och kultur samt vid Centrum för tillämpad etik (CTE). Vid institutionen finns även Musik vid Linköpings universitet som samordnar musiklivet vid LiU genom sin kör- och orkesterverksamhet.

Institutionsledning
Visa/dölj innehåll

Avdelningar och centrumbildningar
Visa/dölj innehåll

Forskning
Visa/dölj innehåll

Forskarutbildningsämnen

Utbildning
Visa/dölj innehåll

Aktuellt
Visa/dölj innehåll

Nyhetsartiklar

Aktiviteter

30 april 2019

Valborgsfirande med Musik vid LiU

kl. 14.00 – 18.00 Från S:t Lars kyrka, via Gyllentorget, Trädgårdstorget och Stora Torget till Borggården, Linköpings slott.

Alla hälsas välkomna till ett traditionellt valborgsfirande med musikparad (Studentorkestern LiTHe Blås) och vårsånger med Linköpings studentsångare på Borggården. Se program på länken nedan.

Kontakt

Medarbetare vid IKK
Visa/dölj innehåll

Adresser
Visa/dölj innehåll

E-post

registrator@ikk.liu.se

Besöksadress

Hus Key, Campus Valla, Linköping

Hus Key
Campus Valla
Linköping

Postadress

Linköpings universitet
Institutionen för kultur och kommunikation (IKK)
581 83 Linköping

Här finns vi:
Visa/dölj innehåll