Institutionen för kultur och kommunikation (IKK)

INFORMATION:
Institutionen för kultur och kommunikation (IKK) avslutades 2019-12-31. Verksamheten finns nu inom den nya institutionen IKOS.

Samtliga verksamheter utom Musik vid LiU har gått över till den nya Institutionen för kultur och samhälle.

Musik vid Linköpings universitet som samordnar musiklivet vid LiU genom sin kör- och orkesterverksamhet tillhör numera Kommunikations- och marknadsavdelningen.

Ny institution
Visa/dölj innehåll

Forskning vid IKK
Visa/dölj innehåll

Forskarutbildningsämnen

Avdelningar och centrumbildningar vid IKK
Visa/dölj innehåll

Utbildning
Visa/dölj innehåll

Aktuellt
Visa/dölj innehåll

Nyhetsartiklar

Medarbetare vid IKK
Visa/dölj innehåll