Institutionen för kultur och kommunikation (IKK)

Vid Institutionen för kultur och kommunikation samlas mer än 20 ämnen inom humaniora och estetisk verksamhet i miljöer där grundutbildning och forskning samverkar. Vi har ett stort utbud av fristående kurser, ett antal program och våra ämnen utgör en viktig del av LiU:s lärarutbildning. Forskning bedrivs inom Filosofi, Kulturvetenskaper, Pedagogiskt arbete, Språk och kultur samt vid Centrum för tillämpad etik (CTE). Vid institutionen finns även Musik vid Linköpings universitet som samordnar musiklivet vid LiU genom sin kör- och orkesterverksamhet.

Institutionsledning
Visa/dölj innehåll

Avdelningar och centrumbildningar
Visa/dölj innehåll

Forskning
Visa/dölj innehåll

Forskarutbildningsämnen

Utbildning
Visa/dölj innehåll

Aktuellt
Visa/dölj innehåll

Nyhetsartiklar

Aktiviteter

23 oktober 2019

Högre seminarium - Språk och kultur

kl. 16.15 – 18.00 IKK 4260, Hus Key, Campus Valla

Välkomna till ett högre seminarium vid forskningsmiljön Språk och kultur (IKK) med Kristin Veel och Henriette Steiner (Köpenhamns universitet), som kommer att tala om "A Tale of Two (and More) Towers". Seminariet är öppet för alla, ingen anmälan behövs.

Kontakt

Medarbetare vid IKK
Visa/dölj innehåll

Adresser
Visa/dölj innehåll

E-post

registrator@ikk.liu.se

Besöksadress

Hus Key, Campus Valla, Linköping

Hus Key
Campus Valla
Linköping

Postadress

Linköpings universitet
Institutionen för kultur och kommunikation (IKK)
581 83 Linköping

Här finns vi:
Visa/dölj innehåll