Institutionen för kultur och kommunikation (IKK)

Vid Institutionen för kultur och kommunikation samlas mer än 20 ämnen inom humaniora och estetisk verksamhet i miljöer där grundutbildning och forskning samverkar. Vi har ett stort utbud av fristående kurser, ett antal program och våra ämnen utgör en viktig del av LiU:s lärarutbildning. Forskning bedrivs inom Filosofi, Kulturvetenskaper, Pedagogiskt arbete, Språk och kultur samt vid Centrum för tillämpad etik (CTE). Vid institutionen finns även Musik vid Linköpings universitet som samordnar musiklivet vid LiU genom sin kör- och orkesterverksamhet.

Institutionsledning

Avdelningar

Centrumbildningar

Forskning

Utbildning - fristående kurser

Utbildningsprogram

Nyheter och kalendarium

Nyheter

Medarbetare vid IKK

Adresser

E-post

 
registrator@ikk.liu.se
 

Besöksadress

Hus Key,
Campus Valla,
Linköping

Postadress

Institutionen för kultur och kommunikation (IKK)
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING

Här finns vi: