Avdelningen för språk och litteratur (SOL)

Kunskaper i språk är viktiga för individen som samhällsmedborgare, för kommunikation och som ett redskap inom många yrkesområden. Kunskaper i och om litteratur är viktiga för individen som person, samt för bildning och utbildning.

Vi utbildar språkvetare och litteraturvetare via fristående kurser, samt ämneslärare för olika nivåer i utbildningssystemet. Vi ansvarar också för utbildning i svenska som andraspråk och svenska för utländska studenter och anställda.

Vår forskning handlar om språkliga uttrycksformer, medier, litteratur och ämnesdidaktik och bedrivs inom forskningsmiljöerna Språk och kultur i Europa och Pedagogiskt arbete med inriktning mot svenskämnets, de moderna språkens och samhällsämnenas didaktik.

Våra ämnesområden är organiserade i fem enheter:

Engelska, ENG

Litteraturvetenskap, LITT

Moderna språk, MOD

Svenska, flerspråkighet och kommunikation, SFK

Svenska för utländska studenter och anställda, SVUS

Kontakt

Engelska

Litteraturvetenskap

Moderna språk

Svenska, flerspråkighet och kommunikation

Svenska för utländska studenter och anställda

Forskning