Avdelningen för språk och litteratur (SOL)

Kunskaper i språk är viktiga för individen som samhällsmedborgare, för kommunikation och som ett redskap inom många yrkesområden. Kunskaper i och om litteratur är viktiga för individen som person, samt för bildning och utbildning.

Vi utbildar språkvetare och litteraturvetare via fristående kurser, samt ämneslärare för olika nivåer i utbildningssystemet. Vi ansvarar också för utbildning i svenska som andraspråk och svenska för utländska studenter och anställda.

Vår forskning handlar om språkliga uttrycksformer, medier, litteratur och ämnesdidaktik och bedrivs inom forskningsmiljöerna Språk och kultur i Europa och Pedagogiskt arbete med inriktning mot svenskämnets, de moderna språkens och samhällsämnenas didaktik.

Våra ämnesområden är organiserade i fem enheter:

Engelska, ENG

Litteraturvetenskap, LITT

Moderna språk, MOD

Svenska, flerspråkighet och kommunikation, SFK

Svenska för utländska studenter och anställda, SVUS

Kontakt
Visa/dölj innehåll

Engelska
Visa/dölj innehåll

Litteraturvetenskap
Visa/dölj innehåll

Moderna språk
Visa/dölj innehåll

Svenska, flerspråkighet och kommunikation
Visa/dölj innehåll

Svenska för utländska studenter och anställda
Visa/dölj innehåll

Forskning
Visa/dölj innehåll