Avdelningen för verksamhetsstöd (VS)

Avdelningens syfte är att ge professionellt administrativt stöd och service till medarbetare, studenter och externa aktörer så att forskning och utbildning kan fungera på bästa möjliga sätt. Därigenom bidrar vi till att uppfylla institutionens och Linköpings universitets övergripande mål. 

Medarbetarna inom avdelningen handlägger frågor kring ekonomi, HR, information, lokaler, utbildnings- och forskningsadministration samt studievägledning. 

Avdelningschef
Visa/dölj innehåll