Avdelningen för akademisk svenska (AKS)

Vi erbjuder pedagogisk handledning och fortbildning samt hjälp att förbättra det akademiska språket och muntlig eller skriftlig framställning.

Student och handledare samtalar.

I avdelningen ingår språkcentrum, språkverkstaden och svenska för utländska studenter och medarbetare. 

Kontakta oss
Visa/dölj innehåll