Avdelningen för filosofi, historia, konst och religion (FHKR)

Forskningen och utbildningarna vid FHKR förenas i intresset för människan som meningsskapande - hur människor tänker och agerar, gestaltar liv i texter, bilder och artefakter och hur tro, moral och livsåskådningar formuleras och tolkas i historia och samtid.

Avdelningen rymmer fem olika akademiska discipliner: filosofi, historia, konstvetenskap och visuell kommunikation, religionsvetenskap, samt tillämpad etik. Forskningen utgår alltså från olika perspektiv. Konstvetenskapen undersöker till exempel skapandet av visuella estetiska världar, hur konsten gestaltat döden eller mötet med ’den andre’. Filosofin och etiken studerar intersubjektiva relationer och konflikter, medicinens etiska dilemman eller frågan om historiska brott kan och bör sonas i samtiden. Historieforskningen rör såväl lokalhistoria som historieämnets didaktik, politik och hållbarhet. Inom religionsvetenskapen studeras världsreligionerna, bland annat med betoning på levd religion, bibliska texter och tolkningshistoria, det kristna kulturarvet och religion och politik. Inom avdelningen studeras även hur migrantberättelser blir till digitaliserat kulturarv och hur minnesplatser används i skolans undervisning.

På avdelningen drivs ett magisterprogram i tillämpad etik, forskarutbildning i historia, samt kurser som leder till magister- och mastersexamen i kristendomens historia (religionsvetenskap). I alla ämnen ges fristående kurser. Undervisning bedrivs också i andra program på grund- och avancerad nivå i samarbeten med andra miljöer. Vi samverkar med lärarprogrammen och med programmet för Samhällsplanering, Grafisk design och kommunikation samt programmet för Kultur, samhälle och mediagestaltning. Vidare sker samverkan med Tema Kultur och samhälle, forskningsmiljön för didaktik i samhällsämnena (DISA), IDA (kognitionsvetenskap) och IEI (History of European Identity), men också med de tekniska och medicinska fakulteterna.

 

Forskning och forskarutbildning
Visa/dölj innehåll

Forskning

Aktuellt
Visa/dölj innehåll

Kommande disputationer
Visa/dölj innehåll

23 oktober 2020

Disputation inom pedagogiskt arbete: Tomas Widholm

kl. 13.00 – 16.00 Key-huset Campus Valla, sal KEY 1, och online via Zoom

Tomas Widholm vid Institutionen för kultur och samhälle försvarar sin doktorsavhandling med titeln "Läromedel i praktiken – Läromedelsbruk i religionskunskap på gymnasieskolan". Fakultetsopponent: Professor Geir Skeie, Stockholms universitet och Universitetet i Stavanger. Disputationen äger rum i sal KEY1 (Keyhuset, Campus Valla) samt sänds via ZOOM. För att få ta del av ZOOM-sändningen vänligen kontakta Sofie Gustafsson.

Kontakt

Kontakta oss
Visa/dölj innehåll

Organisation
Visa/dölj innehåll