Avdelningen för filosofi, historia, konst och religion (FHKR)

Forskningen och utbildningarna vid FHKR förenas i intresset för människan som meningsskapande - hur människor tänker och agerar, gestaltar liv i texter, bilder och artefakter och hur tro, moral och livsåskådningar formuleras och tolkas i historia och samtid.

Avdelningen rymmer fem olika akademiska discipliner: filosofi, historia, konstvetenskap och visuell kommunikation, religionsvetenskap, samt tillämpad etik.

Forskningen utgår alltså från olika perspektiv. Konstvetenskapen undersöker till exempel skapandet av visuella estetiska världar, hur konsten gestaltat döden eller mötet med ’den andre’. Filosofin och etiken studerar intersubjektiva relationer och konflikter, medicinens etiska dilemman eller frågan om historiska brott kan och bör sonas i samtiden. Historieforskningen rör såväl lokalhistoria som historieämnets didaktik, politik och hållbarhet. Inom religionsvetenskapen studeras världsreligionerna, bland annat med betoning på levd religion, bibliska texter och tolkningshistoria, det kristna kulturarvet och religion och politik. Inom avdelningen studeras även hur migrantberättelser blir till digitaliserat kulturarv och hur minnesplatser används i skolans undervisning.

Utbildning och undervisning

På avdelningen drivs ett magisterprogram i tillämpad etik, forskarutbildning i historia, samt kurser som leder till magister- och mastersexamen i kristendomens historia (religionsvetenskap). I alla ämnen ges fristående kurser.

Undervisning bedrivs också i andra program på grund- och avancerad nivå i samarbeten med andra miljöer. Vi samverkar med lärarprogrammen och med programmen  Samhällsplanering, Grafisk design och kommunikation samt programmet för Kultur, samhälle och mediagestaltning.

Vidare sker samverkan med Tema Kultur och samhälle, forskningsmiljön för didaktik i samhällsämnena (DISA), IDA (kognitionsvetenskap) och IEI (History of European Identity), men också med de tekniska och medicinska fakulteterna.

 

Forskning och forskarutbildningVisa/dölj innehåll

Forskning

UtbildningVisa/dölj innehåll

AktuelltVisa/dölj innehåll

Kalender

27 oktober 2021

Installationsföreläsning Harald Wiltsche: Lifeworld and Science

kl. 15.30 – 17.00 TEMCAS, Temahuset, Campus Valla, Linköping och Zoom.

En del av allmänheten misstror vetenskapen. Varför? I sin installationsföreläsning pratar Harald Wiltsche, professor i filosofi, om tesen att vetenskapskulturens tillstånd  delvis är självförvållat och beror på olösta spänningar mellan livsvärlden och vetenskapen. Föreläsningen hålls på engelska och är öppen för alla. Vill du närvara på plats? Anmäl dig till Monica Wise senast den 20 oktober.

Kontakt

Kontakta ossVisa/dölj innehåll

OrganisationVisa/dölj innehåll