Avdelningen för filosofi, historia, konst och religion (FHKR)

Avdelningens ämnen erbjuder utbildning på grund- och avancerad nivå och vi är bland annat engagerade i lärarutbildningarna och flera kandidatprogram.

I avdelningen ingår konstvetenskap och visuell kommunikation, filosofi, tillämpad etik, historia och religion. 

Forskning och forskarutbildning
Visa/dölj innehåll

Forskning

Aktuellt
Visa/dölj innehåll

Kontakta oss
Visa/dölj innehåll

Organisation
Visa/dölj innehåll